Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
141 Ревизија сврсисходности - Управљање средствима за подстицање програма социјалне и породично-правне заштите које спроводе удружења 2024
142 Ревизија сврсисходности - Управљање квалитетом пољопривредног земљишта 2024
143 Ревизија сврсисходности - Доступност и квалитет предшколског васпитања и образовања 2024
144 Ревизија сврсисходности - Планирање зелене инфраструктуре у градовима 2024
145 Ревизија сврсисходности - Ефикасност и ефективност финансирања спорта у локалним самоуправама 2024
146 Ревизија сврсисходности - Превенција заштите од пожара у Републици Србији 2024
147 Ревизија сврсисходности - Закуп пословног простора код корисника средстава буџета Републике Србије 2024
148 Ревизија сврсисходности - Отворени подаци 2024
149 Ревизија сврсисходности - Управљање информационим системом ЈП „Путеви Србије" 2024
150 Ревизија сврсисходности - Ефективност информационог система Социјална карта у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2024
151 Друштво с ограниченом одговорношћу Електро-опто механика Телеоптик-Жироскопи, Београд 2024
152 Привредно друштво за пружање комуналних и других услуга Енергетика и одржавање д.о.о, Београд 2024
153 Јавно предузеће Емисиона техника и везе, Београд 2024
154 Акционарско друштвo за железнички превоз робе „Србија Kарго”, Београд 2024
155 Јавна медијска установа Радио-телевизија Србије, Београд 2024
156 Банка Поштанска штедионица, а.д, Београд 2024
157 Социјалистичка партија Србије, Београд 2024
158 Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд 2024
159 Јавно предузеће за газдовање шумама Србијашуме са ПО, Београд 2024
160 Јавно предузеће Пошта Србије, Београд 2024