Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
101 Покрет за демократски прогрес, Бујановац 2024
102 Ревизија сврсисходности - Водни саобраћај у Републици Србији 2024
103 Ревизија сврсисходности - Управљање енергетским потенцијалом сунца и ветра у производњи електричне енергије 2024
104 Ревизија сврсисходности -Развој унутрашње трговине у Републици Србији 2024
105 Ревизија сврсисходности - Управљање развојем туризма у јединицама локалне самоуправе туристичке регије Западне Србије 2024
106 Музеј Југославије, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
107 Етнографски музеј, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
108 Музеј наивне и маргиналне уметности, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
109 Музеј науке и технике, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
110 Историјски музеј Србије, Београд - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
111 Музеј Николе Тесле у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
112 Музеј примењене уметности у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
113 Музеј савремене уметности у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
114 Народни музеј у Београду - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу 2024
115 Центар за социјални рад Пријепоље - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
116 Центар за социјални рад Трстеник - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
117 Центар за социјални рад Аранђеловац - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
118 Центар за социјални рад Босилеград - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
119 Центар за социјални рад Лебане - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024
120 Центар за социјални рад Општина Петровац на Млави и Жагубица - Ревизија правилности и сврсисходности пословања - Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад 2024