Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
21 ГО Нишка Бања, Ниш 2024
22 ГО Медијана, Ниш 2024
23 ГО Чукарица, Београд 2024
24 Јавно предузеће Развојна агенција, Пожега 2024
25 Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију Наиссус, Ниш 2024
26 Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље 2024
27 Јавно предузеће за водоснабдевање Морава Велика Плана 2024
28 Јавно предузеће Топлана Прибој, Прибој 2024
29 Јавно комунално предузеће Градска топлана, Нови Пазар 2024
30 Јавно предузеће за обављање комуналне делатности Белимарковац Врњачка Бања 2024
31 Јавно комунално предузеће Простор Сомбор 2024
32 Јавно комунално предузеће Горица, Ниш 2024
33 Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, Добановци 2024
34 Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије Топлана Лесковац 2024
35 Спортско привредно друштво Раднички д.о.о. Крагујевац 2024
36 Јавно комунално предузеће Услуга Оџаци 2024
37 Комунално јавно предузеће Наш дом, Лозница 2024
38 Јавно предузеће Комуналац у Руми, Рума 2024
39 Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Ниш 2024
40 Регионална развојна агенција Браничево - Подунавље друштво са ограниченом одговорношћу Пожаревац 2024