Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
201 Институт за плућне болести Војводине 2024
202 Институт за онкологију и радиологију Србије 2024
203 Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње" 2024
204 Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица" 2024
205 Министарство за бригу о породици и демографију 2024
206 Министарство здравља 2024
207 Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 2024
208 Фонд за социјално осигурање војних осигураника 2024
209 Национална служба за запошљавање 2024
210 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2024
211 Републички фонд за здравствено осигурање - Консолидовани извештај РФЗО-а за 2023. годину 2024
212 Републички фонд за здравствено осигурање - Завршни рачун за 2023. годину 2024
213 Градски завод за вештачења, Београд 2024
214 Јавно комунално предузеће Дрина, Мали Зворник 2024
215 Јавно комунално предузеће за пијачне услуге Тржница Ниш 2024
216 Јавно комунално предузеће регионални центар за управљање отпадом Дубоко, Ужице 2024
217 Јавно комунално предузеће Горњи Милановац, Горњи Милановац 2024
218 Јавно комунално предузеће за производњу и диструбуцију топлотне енергије Топлана-Шабац, Шабац 2024
219 Јавно комунално предузеће Водовод, Ужице 2024
220 Јавно комунално предузеће Чистоћа и зеленило, Суботица 2024