Ревизије у току

Филтери претраге

Легенда

Ревизија у току
Нацрт извештаја
Предлог извештаја
Извештај

Напомене

Извештаји у табели су линкови, притиском на извештај можете прегледати појединачан приказ извештаја Напредна претрага извештаја

Листа свих ревизија у току Државне ревизорске институције:

Одаберите годину:
Р.Бр. Субјект ревизије Година Статус
181 Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" 2024
182 Дом здравља Јагодина 2024
183 Апотекарска установа Ниш 2024
184 Апотекарска установа "Пожаревац" 2024
185 Дом здравља Лесковац 2024
186 Здравствени центар Аранђеловац 2024
187 Општа болница "Свети Лука", Смередево 2024
188 Дом за децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић" 2024
189 Дом за одрасле и старије "Свети Василије Острошки Чудотворац", Нови Бечеј 2024
190 Дом за смештај одраслих лица "Кулина" 2024
191 Установа за децу и омладину СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица 2024
192 Завод за васпитање деце и омладине Београд, Београд 2024
193 Центар за социјални рад за општину Кучево 2024
194 Републички фонд за здравствено осигурање - јавне набавке 2024
195 Фонд за социјално осигурање војних осигураника - јавне набавке 2024
196 Национална служба за запошљавање 2024
197 Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 2024
198 Општа болница, Пирот 2024
199 Општа болница, Лесковац 2024
200 Општа болница, Суботица 2024