Sprovođenje paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije

20. jun 2022. godina
Sprovođenje paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja – tema sastanka predstavnika DRI i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije

Predstavnici Državne revizorske institucije Republike Srbije i Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije održali su 16. juna sastanak u vezi sa sprovođenjem paralelne revizije svrsishodnosti poslovanja.

Učesnici sastanka, koji je održan u Nišu, predstavili su planove rada i diskutovali o preliminarnim nalazima.

Dve vrhovne revizorske institucije potpisale su februara 2022. godine Sporazum o saradnji, sa ciljem sprovođenja načela, standarda i smernica INTOSAI i dobre evropske prakse, unapređenja stručne i tehničke saradnje i razmene iskustva.

Na sastanku su, ispred Državnog zavoda za reviziju Republike Severne Makedonije, učestvovali pomoćnik glavnog državnog revizora Marina Blaževska, rukovodilac revizije Katerina Čaloska Aleksovska i samostalni revizor Elena Dogazanska, dok su predstavnici DRI bili vrhovni državni revizor Stojanka Milovanović, državni revizor Nada Tošić, samostalni savetnik u reviziji Aleksandar Gligorijević, mlađi savetnik u reviziji Jelena Daraboš, kao i načelnik Službe za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću Iva Vasilić Miljić.