Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавно комуналног предузећа “Медиана”, Ниш за 2017. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕДИАНА", НИШ

Сектор:

Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava

Датум извештаја о ревизији

12.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта