Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Зеленило“, Сомбор за 2022. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЗЕЛЕНИЛО", СОМБОР

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

08.03.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Зеленило , Сомбор