Резиме обједињеног извештаја о ревизијама правилности и сврсисходности пословања „Правилност и ефикасност поступaка набавки у установама средњег образовања“

Субјект ревизије:

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ЧАЈЕТИНА, ЧАЈЕТИНА

Субјект ревизије:

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА ЧАЧАК, ЧАЧАК

Субјект ревизије:

ГРАФИЧКО-МЕДИЈСКА ШКОЛА, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, БОР

Субјект ревизије:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА", БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СМЕДЕРЕВО

Субјект ревизије:

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "7. АПРИЛ", НОВИ САД

Субјект ревизије:

СРЕДЊА ШКОЛА "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ", НОВИ САД

Субјект ревизије:

ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 1

Датум извештаја о ревизији

09.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

обједињени , средњег образовања

Листа свих ревизија субјекта