Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић", Београд за 2022. годину

Субјект ревизије:

КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ "ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 3

Датум извештаја о ревизији

19.01.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

психијатријске , Лаза

Листа свих ревизија субјекта