Обука за запослене у ДРИ у вези са израдом смерница за обједињено извештавање (УСАИД), Београд

31. 10. 2023. - 8. 11. 2023.