Међународна недеља ВРИ у организацији ВРИ Норвешке

15. 9. 2008.