Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Значај индикатора Циљева одрживог развоја за будућност Србије

Значај индикатора Циљева одрживог развоја за будућност Србије

Објављено: 25. 10. 2023.

Овлашћени државни ревизор Нада Тошић и виши саветник Јован Вуковић учествовали су на радионици посвећеној спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој, одржаној 23. и 24. октобра у Аранђеловцу под називом „Прикупљање и представљање индикатора Циљева одрживог развоја“.

„Државна ревизорска институција ће дати свој допринос овој глобалној обавези кроз спровођење ревизије сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“, коју ДРИ спроводи ове године“, рекла је Тошић.

Тошић је нагласила да је ДРИ од 2019. до 2023. године спровела више ревизија сврсисходности пословања на теме које су повезане са Циљевима одрживог развоја у социјалној, економској, у области заштите животне средине (пољопривреде, заштите и доступности воде, квалитета ваздуха, управљања отпадом), као и у областима социјалне заштите и здравства, заштите културних добара, комуналних услуга и јавних набавки.

„У складу с тим, улога врховних ревизорских институција је значајна у овом процесу, јер својим ангажовањем додају вредност и утичу на побољшање живота грађана“, рекла је Тошић.

Стратешки план ДРИ за период 2019–2023. године, поред циља који се односи на даље унапређење ДРИ, има и екстерну димензију, којом се обухватају питања од највишег приоритета за Републику Србију. Једно од тих питања је посвећеност Републике Србије глобалном стратешком оквиру за одрживи развој, тј. Агенди за одрживи развој до 2030 и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР), коју су у септембру 2015. године усвојиле све чланице УН. 

На скупу који је организовао Републички завод за статистику, учесници су представили досадашње активности и резултате у спровођењу Циљева одрживог развоја, осврнули се на спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030 и укључивање индикатора Циљева одрживог развоја у планирање јавних политика у Републици Србији. Такође, учесницима су представљени и примери добре праксе Пољске и Немачке у области праћења и извештавања о индикаторима Циљева одрживог развоја.

На радионици су, осим представника ДРИ, учествовали и представници  Министарства за европске интеграције, Републичког завода за статистику, Републичког секретаријата за јавне политике, Уједињених нација и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Радионица је организована уз подршку пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који кофинансирају Савезно министарство за економску сарадњу и развој Немачке (БМЗ) и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а спроводи ГИЗ.