Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Значај индикатора Циљева одрживог развоја за будућност Србије

Значај индикатора Циљева одрживог развоја за будућност Србије

Објављено: 25. 10. 2023.

Овлашћени државни ревизор Нада Тошић и виши саветник Јован Вуковић учествовали су на радионици посвећеној спровођењу Агенде 2030 за одрживи развој, одржаној 23. и 24. октобра у Аранђеловцу под називом „Прикупљање и представљање индикатора Циљева одрживог развоја“.

„Државна ревизорска институција ће дати свој допринос овој глобалној обавези кроз спровођење ревизије сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“, коју ДРИ спроводи ове године“, рекла је Тошић.

Тошић је нагласила да је ДРИ од 2019. до 2023. године спровела више ревизија сврсисходности пословања на теме које су повезане са Циљевима одрживог развоја у социјалној, економској, у области заштите животне средине (пољопривреде, заштите и доступности воде, квалитета ваздуха, управљања отпадом), као и у областима социјалне заштите и здравства, заштите културних добара, комуналних услуга и јавних набавки.

„У складу с тим, улога врховних ревизорских институција је значајна у овом процесу, јер својим ангажовањем додају вредност и утичу на побољшање живота грађана“, рекла је Тошић.

Стратешки план ДРИ за период 2019–2023. године, поред циља који се односи на даље унапређење ДРИ, има и екстерну димензију, којом се обухватају питања од највишег приоритета за Републику Србију. Једно од тих питања је посвећеност Републике Србије глобалном стратешком оквиру за одрживи развој, тј. Агенди за одрживи развој до 2030 и 17 циљева одрживог развоја (ЦОР), коју су у септембру 2015. године усвојиле све чланице УН. 

На скупу који је организовао Републички завод за статистику, учесници су представили досадашње активности и резултате у спровођењу Циљева одрживог развоја, осврнули се на спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030 и укључивање индикатора Циљева одрживог развоја у планирање јавних политика у Републици Србији. Такође, учесницима су представљени и примери добре праксе Пољске и Немачке у области праћења и извештавања о индикаторима Циљева одрживог развоја.

На радионици су, осим представника ДРИ, учествовали и представници  Министарства за европске интеграције, Републичког завода за статистику, Републичког секретаријата за јавне политике, Уједињених нација и Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ).

Радионица је организована уз подршку пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који кофинансирају Савезно министарство за економску сарадњу и развој Немачке (БМЗ) и Швајцарска агенција за развој и сарадњу (СДЦ), а спроводи ГИЗ.