Најновије актуелности

21. 5. 2024.

ДРИ током маја започела ревизију 11 здравствених установа

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током маја поступак ревизије  финансијских извештаја и правилности пословања за 2023. годину код 11 здравствених установа.

17. 5. 2024.

Учешће делегације ДРИ на пролећном семинару ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовала је на пролећном семинару ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију животне средине са темом „Питања енергетске безбедности“, одржаном од 14. до 17. маја у Валети, на Малти.

26. 4. 2024.

Одржана обука о етици и интегритету за запосленe у ДРИ

У складу са Посебним програмом стручног усавршавања запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ) за 2024. годину, новозапослени и запослени, који нису похађали обуку у претходне три године, учествовали су на обуци Етика и лични интегритет, одржаној 26. априла у просторијама ДРИ.

24. 4. 2024.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

Објављено: 9. 4. 2024.

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у установама културе на републичком нивоу“ започета је код следећих субјеката:

 1. Народни музеј у Београду, Београд;
 2. Музеј савремене уметности, Београд;
 3. Музеј примењене уметности, Београд;
 4. Музеј Николе Тесле, Београд;
 5. Историјски музеј Србије, Београд;
 6. Музеј науке и технике, Београд;
 7. Музеј наивне и маргиналне уметности, Београд;
 8. Етнографски музеј у Београду, Београд и
 9. Музеј Југославије, Београд.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у домовима здравља“ започета је код следећих субјеката:

 1. Дом здравља Ковачица;
 2. Дом здравља Кањижа;
 3. Дом здравља Чока;
 4. Дом здравља Ковин;
 5. Дом здравља Крупањ;
 6. Дом здравља Владимирци;
 7. Дом здравља Параћин;
 8. Дом здравља Деспотовац;
 9. Дом здравља Кучево;
 10. Дом здравља „Др Верољуб Цакић“, Мајданпек;
 11. Дом здравља Сокобања;
 12. Дом здравља Трговиште.

Ревизија правилности и сврсисходности пословања на тему „Расходи за запослене и лица ангажована ван радног односа у центрима за социјални рад“ започета је код следећих субјеката:

 1. Центар за социјални рад Нови Пазар;
 2. Центар за социјални рад Ковачица;
 3. Центар за социјални рад Шабац;
 4. Центар за социјални рад Стара Пазова;
 5. Центар за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица;
 6. Центар за социјални рад Општина Бачка Паланка;
 7. Центар за социјални рад Општина Петровац на Млави и Жагубица;
 8. Центар за социјални рад Лебане;
 9. Центар за социјални рад Босилеград;
 10. Центар за социјални рад „Сава Илић“, Аранђеловац;
 11. Центар за социјални рад Трстеник;
 12. Центар за социјални рад Пријепоље.

Након спроведених комбинованих ревизија, ДРИ ће саставити и објавити обједињене извештаје на поменуте теме.