Најновије актуелности

23. 5. 2023.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

23. 5. 2023.

Ревизија започета код још 57 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током маја поступак ревизије финансијских извештаја и финансијских извештаја и правилности пословања код још 57 корисника јавних средстава.

23. 5. 2023.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

15. 5. 2023.

Др Пејовић учествовао на састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, учествовао је на првом састанку новоформиране ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену, одржаном 11. маја у Риму у организацији  Врховне ревизорске институције (ВРИ) Италије.

27. 4. 2023.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Објављено: 23. 5. 2023.

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

У складу са Програмом ревизије ДРИ за 2023. годину, ДРИ је започела спровођење 18 комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања.

У следећим установама средњег образовања биће спроведено девет ревизија на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у установама средњег образовања“:

 1. Графичко-медијска школа, Београд
 2. Угоститељско-туристичка школа Чајетина
 3. Машинско-саобраћајна школа, Чачак
 4. Техничка школа Смедерево
 5. Електро-техничка школа „Никола Тесла“, Београд
 6. Машинско-електротехничка школа , Бор
 7. Медицинска школа „7. април“, Нови Сад
 8. Средња школа „Светозар Милетић“, Нови Сад
 9. Друга економска школа, Београд

У следећим здравственим установама биће спроведено, такође девет ревизија на тему „Правилност и ефикасност поступака набавки у здравственим установама“:    

 1. Дом здравља „Др Никола Џамић“, Врњачка Бања
 2. Дом здравља „Краљево“, Краљево
 3. Дом здравља Крагујевац
 4. Дом здравља „Апатин“, Апатин
 5. Дом здравља „Пећинци“, Пећинци
 6. Дом здравља „Бела црква“, Бела црква
 7. Дом здравља „Алексинац“, Алексинац
 8. Дом здравља „Крушевац“, Крушевац
 9. Дом здравља „Куршумлија“, Куршумлија

ДРИ ће, након спроведених комбинованих ревизија, оценити јавне набавке на нивоу установа средњег образовања и здравствених установа по свим значајним утврђеним ризицима, било да су последица несврсисходности или неправилности, и објавити по још један обједињени извештај на поменуте теме.