Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Објављено: 23. 5. 2023.

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

У току је спровођење ревизија сврсисходности пословања које обухватају следеће теме:

 1. „Управљање јавним склоништима у Републици Србији“ – Јавно предузеће за склоништа, Београд – Нови Београд.
 1. „Оперативно планирање у министарствима“ – Министарство финансија, Београд; Министарство просвете, Београд; Министарство културе, Београд.
 1. „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“ – Министарство спољних послова, Београд; Министарство за европске интеграције, Београд; Републички секретаријат за јавне политике, Београд; Републички завод за статистику, Београд.
 1. „Ефикасност мера за заштиту вода од загађивања у циљу унапређења квалитета воде (ЦОР 6.3) – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде, Београд; Министарство заштите животне средине, Београд; Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
 1. „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јединицама локалне самоуправе“ – Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију, Београд; Град Ваљево; Град Ниш.
 1. „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Београд; Министарство финансија, Београд; Покрајински секретаријат за финансије, Нови Сад.
 1. „Безбедност хране у Републици Србији“ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Београд; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за заштиту биља, Београд;  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Дирекција за националне референтне лабораторије, Београд, Министарство здравља, Београд.
 1. „Ефикасност наплате потраживања у јавним предузећима која пружају комуналне услуге корисницима“ – Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће „Водовод“, Краљево; Јавно комунално предузеће за одржавање, чистоће и пијаца „Комуналац“, Чачак; Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин.
 1. „Спровођење националног програма раног откривања карцинома дојке“ – Министарство здравља, Београд; Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Београд; Дом здравља Нови Сад; Дом здравља „Др Милутин Ивковић“, Палилула; Дом здравља Крагујевац; Дом здравља Смедерево.
 1. „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд; Министарство за бригу о породици и демографију, Београд; Центар за социјални рад „Свети Сава“, Ниш; Центар за социјални рад „Колубара“, Ваљево; Центар за социјални рад Нови Бечеј; Центар за социјални рад Неготин.
 1. „Унапређење туризма у Републици Србији“ – Министарство туризма и омладине, Београд; Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад.
 1. „Управљање висећим мостовима у Републици Србији“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Краљево; Град Зајечар.
 1. „Ефикасност поступака издавања дозвола за изградњу и коришћење објеката“ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд; Град Београд; Град Нови Сад; Агенција за привредне регистре, Београд.
 1. „Ефикасност рада Комисије за ревизију јавних предузећа чији је оснивач Република Србија“ – Министарство привреде, Београд; Министарство рударства и енергетике, Београд; Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица; Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, Јавно предузеће за развој планинског туризма „Стара планина“, Књажевац.
 1. „Ефективност информационог система Матична евиденција и остваривање права (MEOП) у Републичком фонду за здравствено осигурање“ – Републички фонд за здравствено осигурање, Београд.
 1. „Информациони системи у јавном градском превозу“ – Секретаријат за јавни превоз, Београд; Јавно комунално предузеће „Шумадија“, Крагујевац; Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз града Ниша; Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“.
 1. „Управљање САП-ЕРП финансијским информационим системом Града Београда“ – Секретаријат за финансије, Београд.