Најновије актуелности

23. 5. 2023.

Започело спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2023. годину

Државни ревизори започели су спровођење 17 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2023. годину.

23. 5. 2023.

Ревизија започета код још 57 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током маја поступак ревизије финансијских извештаја и финансијских извештаја и правилности пословања код још 57 корисника јавних средстава.

23. 5. 2023.

Започете комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција препознала је јавне набавке као област високог ризика. Из тог разлога почела је да спроводи комбиноване ревизије правилности и сврсисходности пословања на нивоу групација потенцијалних субјеката. Циљ спровођења ове врсте ревизија је препознавање неправилности које се понављају код различитих субјеката ревизије.

15. 5. 2023.

Др Пејовић учествовао на састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, учествовао је на првом састанку новоформиране ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену, одржаном 11. маја у Риму у организацији  Врховне ревизорске институције (ВРИ) Италије.

27. 4. 2023.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

null

ДРИ регионални лидер у области екстерне ревизије

Објављено: 24. 1. 2022.

СИГМА спроводи оцене принципа јавне управе у државама кандидатима и државама потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ од 2015. године. Од 2017. године ове оцене се спроводе на основу Методолошког оквира за принципе јавне управе. Годишњи извештаји СИГМА-е уносе се у годишње извештаје Европске комисије о напретку држава кандидата и држава потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. У Извештају о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину екстерна ревизија је најбоље оцењена област у Србији и то оценом 4.5 у односу на највишу оцену која износи 5.0, са највећим напретком у односу на 2017. годину када је оцењена са 3.5.

У области екстерне ревизије, односно показатеља који се односи на ефективност система екстерне ревизије, Србија је далеко испред регионалног просека у наведеној области који износи око 3.3, истиче се у СИГМА Извештају. Оцене у другим областима у Србији крећу се од 3.0. до 3.6.

Годишњи извештај СИГМА-е је препознао рад ДРИ као регионалног лидера у области екстерне ревизије, истакао је др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор.

Област екстерне ревизије оцењује се кроз бодовање два принципа: за принцип 15 „Независност, надлежност и организација ВРИ су установљене, заштићене уставним и законским оквором и поштују се у пракси“ – број бодова за ДРИ је повећан у односу на 2017. годину за један и износи 14 (од укупно 16). За принцип 16 „ВРИ примењује стандарде на неутралан и објективан начин ради пружања висококвалитетних ревизија, које позитивно утичу на функционисање јавног сектора“ – број бодова је повећан у односу на 2017. годину за девет и износи 29 (од укупно 30).На овај начин је ДРИ остварила да екстерна ревизија буде најјаче оцењена област у Србији, са највећим напретком у односу на 2017. годину.

СИГМА је препознала допринос Државне ревизорске институције у области управљања јавним финансијама, што ће обезбедити даљи напредак Србије на путу евроинтеграција, поручио је др Пејовић.

По речима др Пејовића, уизвештају је констатовано да се квалитет управљања јавним финансијама позитивно развио, посебно у ефективности система екстерне ревизије.У погледу ефикасности система екстерне ревизије ДРИ је начинила велики напредак, посебно осигуравајући бољу покривеност ревизијом спровођењем ревизија сврсисходности пословања и побољшаним системом контроле и уверавања у квалитет ревизије.

Кључне области унапређења, како се наводи у извештају, су покривеност надлежности ДРИ, уградња нових методологија и процедура за уверавање у квалитет и, што је најважније, веће ангажовање Народне скупштине.

Врховна ревизорска институција примењује стандарде на неутралан и објективан начин како би обезбедила ревизије високог квалитета, што позитивно утиче на функционисање јавног сектора.

Извештај о СИГМА оцени принципа јавне управе Републике Србије за 2021. годину можете наћи овде.