Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Руководство ДРИ одржало предавање за представнике здравствених установа

Руководство ДРИ одржало предавање за представнике здравствених установа

Објављено: 8. 12. 2023.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор, Жељко Мотић, одржали су 7. децембра предавања током саветовања „Боље здравство за боље здравље“ у организацији Коморе здравствених установа Србије. Саветовање је окупило више од 400 учесника из целе Србије који су током тродневног скупа пратили презентације и панеле о најактуелнијим темама у вези са системом здравствене заштите.

Др Душко Пејовић одржао је предавање на тему „Систем финансијског управљања и контроле“, у којем је, поред теоријског сагледавања, акценат ставио на практичне примере  налаза утврђене приликом спровођења ревизија код здравствених установа. У склопу теме, др Пејовић је представио и закључке и налазе спроведене ревизије сврсисходности пословања на тему „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у здравственим установама“. Он је оценио да је од изузетног значаја да се оваква предавања одржавају, како би се представници здравствених установа упознали са конкретном темом и како би били у могућности да и сами сагледају и исправе недостатке у функционисању у својим установама.

Жељко Мотић, врховни државни ревизор Сектора 3, одржао је предавање на тему „Примери неправилности утврђених у ревизији финансијских извештаја здравствених установа“, са освртом на налазе који су утврђени у самим обрасцима финансијских извештаја.

Имајући у виду да су установе започеле припремне активности за састављање финансијских извештаја, као што су попис, усаглашавање књиговодствених евиденција и друге припремне радње, саветовање је организовано у правом тренутку, када је тема актуелна и када учесници могу да извуку највећу корист.

Државна ревизорска институција својим радом доприноси унапређењу и остваривању циљева пословања примењујући систематичан приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководилаца свих нивоа код корисника јавних средстава, усклађеност пословања са законима и интерним актима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, као и извршење задатака и постизање циљева.