Најновије актуелности

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

5. 6. 2024.

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Запослени у Државној ревизорској институцији учествовали су током маја 2024. године на обукама у оквиру спровођења Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину које су у Београду одржали врховни државни ревизори Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције Маја Лакићевић.

31. 5. 2024.

Највише руководство ДРИ одржало предавања за представнике здравствених установа

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора 3, Жељко Мотић, одржали су 30. маја предавања на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Здравље за све – приоритети и перспективе“, организовала на Златибору.

30. 5. 2024.

За ДРИ висока оцена у међународном истраживању о отворености буџета

„Резултати међународног истраживања о отворености буџета за 2023. годину показали су да је рад ДРИ један од најзначајнијих позитивних фактора који доприносе отворености и надзору над буџетом институција“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Родно одговорно буџетирање значајно за целокупно друштво

Родно одговорно буџетирање значајно за целокупно друштво

Објављено: 5. 12. 2023.

Пети регионални састанак ревизорских тимова врховних ревизорских институција Републике Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске одржан је данас у Београду поводом завршетка спровођења паралелне ревизије сврсисходности пословања у области родне равноправности – Циља одрживог развоја 5 – „Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и девојчице“.

Отварајући скуп, др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, рекао је да су инклузивност, оснаживање и једнакост у средишту Агенде за одрживи развој до 2030. године, при чему родна равноправност представља и један од циљева одрживог развоја, а прожима и све остале циљеве одрживог развоја, јер игра значајну улогу у свим областима одрживог развоја.

Како је нагласио, спровођењем ревизија на ову и сличне теме, ДРИ се труди да континуирано остане релевантна као институција и да буде од велике користи друштву, чему доприноси и реализација Циљева одрживог развоја.  

„Политике родне равноправности треба да постану саставни део редовних активности свих државних органа и институција на свим нивоима, чиме ће се родна равноправност успоставити као нужан принцип у процесу редовног планирања јавних политика и њиховог буџетирања“, поручио је др Пејовић.

Такође, др Пејовић је нагласио да је уверен да ће спровођење препорука, које су дате у овим ревизијама, допринети бољем и равноправнијем друштву, у коме ће бити искорењен било који степен дискриминације.

Државна ревизорска институција је спровела паралелну ревизију сврсисходности пословања под називом „Унапређење родно одговорног буџетирања у Републици Србији“, а коначан извештај о ревизији објављен је на сајту ДРИ.

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и вођа ревизорског тима, представио је налазе, закључке и препоруке извештаја о ревизији. Како је нагласио, кључна порука ревизије гласи да „иако је Република Србија од стране међународних организација оцењена као једна од седам земаља која успешно спроводи родно одговорно буџетирање, потребна је ефикаснија имплементација родне перспективе у буџетски процес“.

Ревизорски тимови ВРИ представили су резултате својих ревизија, разменили искустава и договорили наредне кораке у вези са израдом и објављивањем коначних извештаја.

На скупу је истакнут значај Државне ревизорске институције Републике Србије као координатора у спровођењу активности за ову ревизију. Ревизије су спроведене у складу са Споразумом потписаним 24. фебруара 2023. године у Београду, а свака ВРИ спроводила је ревизију на свом подручју, у складу са релевантним законодавством и стручним саопштењима Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). По завршетку ревизије, свака потписница Споразума израђује сопствени извештај о спроведеној ревизији сврсисходности пословања.

Подршку у реализацији пројектних активности потписницама Споразума пружила је  Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), а целокупан пројекат финансирала је Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА).