Најновије актуелности

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

5. 6. 2024.

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Запослени у Државној ревизорској институцији учествовали су током маја 2024. године на обукама у оквиру спровођења Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину које су у Београду одржали врховни државни ревизори Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције Маја Лакићевић.

31. 5. 2024.

Највише руководство ДРИ одржало предавања за представнике здравствених установа

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора 3, Жељко Мотић, одржали су 30. маја предавања на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Здравље за све – приоритети и перспективе“, организовала на Златибору.

30. 5. 2024.

За ДРИ висока оцена у међународном истраживању о отворености буџета

„Резултати међународног истраживања о отворености буџета за 2023. годину показали су да је рад ДРИ један од најзначајнијих позитивних фактора који доприносе отворености и надзору над буџетом институција“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Представник ДРИ учесник панел дискусије о ревизији животне средине

Представник ДРИ учесник панел дискусије о ревизији животне средине

Објављено: 1. 12. 2023.

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, учествовао је онлајн на панел дискусији коју су под називом „Утицај климатских мера – Позив врховних ревизорских институција за ефикасну примену климатских политика“ 1. децембра организовале ИНТОСАИ Радна група за ревизију животне средине и Врховна ревизорска институција (ВРИ) Уједињених Арапских Емирата.

Националне владе све више граде домаће политике и инструменте финансирања за климатске мере. Из перспективе буџета јавног сектора, важно је да трошење буде ефективно и праведно. ВРИ, као екстерни ревизори, имају кључну улогу у позивању својих влада на одговорност за њихову буџетску потрошњу и повећању транспарентности финансирања. ВРИ позивају на боље управљање климатским ризицима, исплативе мере, ефективну примену и кохерентне политике.

ВРИ Уједињених Арапских Емирата и ИНТОСАИ Радна група за ревизију животне средине организовале су панел дискусију под називом „Утицај климатских мера – врховне ревизорске институције позивају на ефикасну примену климатских политика“ која је окупила ВРИ Бразила, Канаде, Европског ревизорског суда, Малдива, САД и Развојне иницијативе ИНТОСАИ (ИДИ) ради разговора о закључцима ревизије. Сесија је представила глобалну анализу климатских ревизија, налазе о ублажавању климатских промена и финансирању климе, отпорности на климу у малим острвским земљама у развоју као заједницама на првој линији, као и пројекте о алатима зелене фискалне политике, глобалну кооперативну ревизију о акцијама прилагођавања климатским променама и развој алата „Климатски скенер“.

Климатски скенер је иновативни алат за брзу процену одговора влада на климатске промене, истицањем кључних увида из истраживања ИНТОСАИ РГ за ревизију животне средине о међународном финансирању климе и истраживањем текућих иницијатива ове ИНТОСАИ РГ усредсређених на прилагођавање, међусобну повезаност климе и биодиверзитета и примену инструмената зелене фискалне политике.

Сесија представља кључни моменат у побољшању глобалног разумевања сложености и стратегија неопходних за ефикасну примену климатских политика. Наглашава се кључна улога врховних ревизорских институција широм света, као и усклађени напори да се обезбеди ефикасна примена климатских политика. Сесија је послужила као непроцењива платформа за размену најбољих пракси и јачање заједничких напора врховних ревизорских институција широм света.

„Ова сарадња симболизује посвећеност ИНТОСАИ управљању животном средином и кључну улогу врховних ревизорских институција широм света у подстицању одговорности и транспарентности у климатским мерама. Наши колективни напори су од суштинског значаја за обезбеђивање да се климатске политике не само предлажу већ и ефикасно спроводе за одрживу будућност“, изјавио је представник ИНТОСАИ РГ.