Најновије актуелности

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

5. 6. 2024.

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Запослени у Државној ревизорској институцији учествовали су током маја 2024. године на обукама у оквиру спровођења Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину које су у Београду одржали врховни државни ревизори Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције Маја Лакићевић.

31. 5. 2024.

Највише руководство ДРИ одржало предавања за представнике здравствених установа

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора 3, Жељко Мотић, одржали су 30. маја предавања на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Здравље за све – приоритети и перспективе“, организовала на Златибору.

30. 5. 2024.

За ДРИ висока оцена у међународном истраживању о отворености буџета

„Резултати међународног истраживања о отворености буџета за 2023. годину показали су да је рад ДРИ један од најзначајнијих позитивних фактора који доприносе отворености и надзору над буџетом институција“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Представници ДРИ учествовали на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Објављено: 24. 4. 2024.

Представници Државне ревизорске институције – овлашћени државни ревизори,  Драгојле Полић и Горан Чабаркапа и виши саветник за пројекте и европске интеграције, Томислав Јовановић, учествовали су на Десетом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, одржаном 22. и 23. априла у Варшави.

ВРИ чланице Радне групе на састанку су једногласно усвојиле Стратешки план за период 2024–2027. године и нацрт Резолуције о продужењу мандата Радне групе до 2027. године, подржале продужење председавања ВРИ Украјине Радном групом и у наредном трогодишњем периоду и одобриле Извештај о раду Радне групе за период 2021–2024. године.

У пленарном делу, ВРИ чланице Радне групе представиле су ефекте ревизија о  непогодама и катастрофама спроведене у претходном периоду. Државна ревизорска институција Србије представила је ефекте две спроведене ревизије сврсисходности пословања на теме „Превенција поплава у Републици Србији“ и „Управљање индустријским отпадом“.  

Током састанка у Варшави, обележена је деценија рада ове Радне групе чији допринос се огледа у помоћи владама да идентификују слабости у системима управљања ризицима и системима контроле, посебно у области управљања отпадом, кретања опасног отпада, заштите од поплава и прекограничног загађења вода. Дате су корисне препоруке владама за побољшање ефикасности ових мера. Природне непогоде, несреће изазване човековим утицајем и пандемије мењају животе милиона људи, па је координација ВРИ, националних влада и међународних организација изузетно важна у реаговању на разне врсте катастрофа.

Закључено је да Радна група мора активно да ради на развоју и примени иновативних приступа и препорука за владе да побољшају системе за превенцију и реаговање на катастрофе. Само заједничким напорима, разменом искустава и знања могу се изградити одрживија и безбеднија друштва способна да се ефикасно суоче са савременим глобалним изазовима.

У оквиру дводневног састанка организована је и посета Ватрогасној команди Града Варшаве ради упознавања са припремљеношћу Пољске за ванредне ситуације и катастрофе.

На састанку су учествовали представници 12 ВРИ, а организовале су га ВРИ Пољске и Украјине.

ЕУРОСАИ Радна група за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе основана је резолуцијом усвојеном на Деветом конгресу ЕУРОСАИ одржаном у јуну 2014. године у Хагу.