Најновије актуелности

27. 2. 2024.

Чланица Савета ДРИ одржала предавања у вези са неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања

Чланица Савета Државне ревизорске институције, Љиљана Димитријевић, одржала је предавање у вези са најчешћим неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања на семинару који је организовао Институт интерних ревизора Србије 26. и 27. фебруара на Фрушкој гори.

26. 2. 2024.

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Врховна државна ревизорка, Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор, Никола Стефановић, представили су Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ члановима делегације из Републике Турске, који бораве у студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Објављено: 17. 11. 2023.

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

На скупу који је одржан под називом „Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија код корисника јавних средстава у Републици Србији у пракси“, Јовановић је представила налазе и закључке Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“. Поменуту ревизију ДРИ је спровела 2022. године.

Поред тога, на скупу је истакнута и важна улога интерних ревизора у унапређењу пословања корисника јавних средстава, као и у јачању етике и њиховог интегритета.

Такође, напоменуто је да ДРИ значајно доприноси подизању свести о значају правилног евидентирања и објективног извештавања, као и превентивног деловања ДРИ као највишег посебног, самосталног и независног контролног органа у циљу јачања система финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.