Најновије актуелности

27. 2. 2024.

Чланица Савета ДРИ одржала предавања у вези са неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања

Чланица Савета Државне ревизорске институције, Љиљана Димитријевић, одржала је предавање у вези са најчешћим неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања на семинару који је организовао Институт интерних ревизора Србије 26. и 27. фебруара на Фрушкој гори.

26. 2. 2024.

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Врховна државна ревизорка, Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор, Никола Стефановић, представили су Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ члановима делегације из Републике Турске, који бораве у студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“

Објављено: 18. 1. 2024.

Рад центара за социјални рад (ЦСР) биће ефикаснији преиспитивањем постојећег законодавног оквира од стране надлежних органа, успостављањем одговорног управљања у центрима за социјални рад и вршењем континуираног надзора над њиховим радом, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

„Центри за социјални рад представљају стуб система социјалне и породично-правне заштите. У протеклом периоду њихова улога се мењала, а нормативи о њиховом функционисању нису у потпуности рефлектовали те промене“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Он је навео да у Републици Србији постоји 141 ЦСР, а јавно доступни подаци показују да постојећи ресурси у овој области нису адекватни како би пружили ефикасну социјалну и породично-правну заштиту.

„Увидом у базу података Републичког завода за социјалну заштиту, утврдили смо да је број корисника на активној евиденцији центара за социјални рад у периоду 20202022. године  варирао и да је у просеку било око 584 хиљаде корисника“, нагласио је др Пејовић.

„Такође, утврдили смо да је у периоду 20202022. године у центрима за социјални рад на неодређено време запослено у просеку око 2607 лица, од чега 2069 запослених на неодређено време обавља послове јавних овлашћења који се финансирају из буџета РС. Готово 80 одсто ових запослених су жене“, нагласио је др Пејовић и додао да је  просечан број стручних радника запослених на неодређено време у периоду 20202022. године био 1671, а највећи удео, чак 42 одсто, чине социјални радници.

У протеклим годинама нису остварени значајни резултати код унапређења система социјалне и породично-правне заштите, ојачавања капацитета центара, обезбеђивања континуираног усавршавања запослених и унапређења организације и управљања у центрима за социјални рад, да би се на адекватан начин сагледали и решавали проблеми и потребе корисника.

Како је објаснио др Пејовић, подаци показују да у појединим центрима још увек раде запослени који не поседују одговарајуће лиценце за рад, а контролни и регулаторни механизми не функционишу на задовољавајућем нивоу.

Ово су кључни разлози због којих је ДРИ одлучила да уврсти ову тему у Програм ревизије за 2023. годину.

„Циљ ове ревизије је био да се испита да ли су надлежни органи предузимали одговарајуће активности у циљу обезбеђивања ефикасног рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“, поручио је др Пејовић.

Светлана Милановић Врцељ, државни ревизор и вођа тима који је спровео ревизију, нагласила је да надлежни органи нису предузели адекватне мере за обезбеђивање основе за ефикасан рад центара за социјални рад.

„Центри за социјални рад – субјекти ревизије нису у довољној мери организовали рад у складу са принципима одговорног управљања, што може отежати ефикасну заштиту корисника“, рекла је Врцељ.

Како је објаснила Врцељ, надлежни органи су делимично вршили инспекцијски надзор и надзор над стручним радом центара за социјални рад, што ствара ризик да ће изостати обезбеђивање законитости рада, поштовање процедура и стандарда стручног рада у центрима за социјални рад.

ДРИ је, према утврђеним налазима, извела закључке и субјектима ревизије –   Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству за бригу о породици и демографију, ЦСР „Свети Сава“ Ниш, ЦСР „Колубара“ Ваљево, ЦСР Нови Бечеј и ЦСР Неготин, дала одговарајуће препоруке.

ДРИ очекује да ће спровођењем датих препорука допринети ефикаснијем раду центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите.

Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност рада центара за социјални рад у пружању социјалне и породично-правне заштите“ доступан је овде.