Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“

Представљен извештај о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“

Објављено: 1. 2. 2024.

Здрава и безбедна храна је основно људско право, те је потребно да Република Србија ојача систем контроле и обавештавања како би заштитила здравље и добробит свих грађана, речено је на данашњој конференцији за медије Државне ревизорске институције (ДРИ).

За заштиту живота и здравља људи од примарног значаја је коришћење здравствено и хигијенски исправне хране, што представља и основно људско право, гарантовано Универзалном декларацијом о људским правима из 1948. године. Да би се то обезбедило, потребно је уредити систем производње, промета, контроле и потрошње хране, било да се ради о храни домаћег порекла или храни која потиче из увоза.

Небезбедна храна представља претњу људском здрављу и привреди, а посебно погађа осетљиве и маргинализоване групе становништва. Такође, наноси штету трговини и узрокује бацање хране, што се не може толерисати с обзиром на то да истовремено велики број људи пати од глади.

„Подаци Светске здравствене организације указују на то да, од болести које се преносе путем хране, на годишњом нивоу оболи око 600 милиона људи у свету“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

У складу са Законом о безбедности хране, циљ је обезбедити висок ниво заштите живота и здравља људи и заштиту интереса потрошача, укључујући начело поштења и савесности у промету храном, узимајући у обзир, када је то могуће, заштиту здравља и добробити животиња, као и здравља биља и заштите животне средине.

Услови савремене, глобализоване трговине храном, климатске промене и растући број становника доприносе сложености овог изазова.

Ово су кључни разлози због којих је ДРИ одлучила да уврсти ову тему у Програм ревизије за 2023. годину.

„Циљ ревизије био је да утврдимо у којој мери су надлежни органи ефективно и ефикасно успоставили систем безбедности хране у Републици Србији и да ли постоји простор за унапређење“, истакао је др Пејовић.

Са аспекта Циљева одрживог развоја, значај ове ревизије огледа се у позитивном утицају на спровођење Циља 2: Свет без глади; Циља 3: Добро здравље, а има значајан утицај и на достизање Циља 6: Чиста вода и санитарни услови и Циља 1: Свет без сиромаштва.

Александар Глигоријевић, виши саветник у ревизији је, испред тима који је спровео ревизију, нагласио да плански и законодавни оквир у области безбедности хране нису у потпуности успостављени, јер оперативни циљеви нису детаљније разрађени, значајне области нису у целости регулисане, а плански приступ управљања кризним ситуацијама није успостављен.

„Институционални оквир предвиђен Законом о безбедности хране није ефективно успостављен, јер спроведене активности Стручног савета нису у довољној мери допринеле процени ризика у области безбедности хране на националном нивоу, капацитети Националне референтне лабораторије нису у потпуности искоришћени, а координација инспекцијског надзора и мониторинг хране нису ефикасно успостављени“, рекао је Глигоријевић.

„Док је Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ годишње извештавао јавност о здравственој исправности намирница и флашираних вода, систем брзог обавештавања и узбуњивања није у довољној мери допринео ефикасном обавештавању јавности о постојању ризика по здравље људи, који узрокује храна“, нагласио је Глигоријевић.

ДРИ је, према утврђеним налазима, извела закључке и субјектима ревизије дала одговарајуће препоруке и очекује да ће спроведена ревизија сврсисходности пословања допринети успостављању ефикаснијег система безбедности хране у Републици Србији. Такође, ДРИ очекује успостављање планског и законодавног оквира у области безбедности хране у потпуности, успостављање ефективнијег институционалног оквира, као и Система брзог обавештавања и узбуњивања јавности, како би се обезбедило транспарентно и правовремено обавештавање јавности.

 Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“ доступан је овде.