Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

Објављено: 21. 9. 2023.

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

„ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја. Ове године биће објављено 300 извештаја о ревизији“, најавио је др Пејовић и додао да ће ДРИ до краја године имати укупно близу 2600 извештаја.

У односу на 2018. годину, како је рекао др Пејовић, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто.

„Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период. Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја“, поручио је др Пејовић.

„Током ревизија спроведених у 2022. години, државни ревизори утврдили су код субјеката ревизије грешке у финансијским извештајима у износу од 725 милијарди динара и неправилности у пословању у износу од 31 милијарду динара“, рекао је др  Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор.

Јавне набавке, како је објаснио, и даље представљају област са највећим  неправилностима.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарде динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

Две трећине вредности јавних набавки, које је ДРИ ревидирала, односи се на три субјекта ревизије – Град Београд 75,86 милијарди динара, Град Нови Сад 14 милијарди динара и „Електромрежу Србије“ 10,50 милијарди динара.

Према речима др Пејовића, у локалним самоуправама неправилности у јавним набавкама су мање, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовања, јер је и проценат неправилности мањи у односу на претходну годину где су у ревизији јавних набавки углавном била јавна предузећа.

Када је реч о ефектима ревизије, у периоду 2020–2022. године остварени су финансијски ефекти, уштеде, односно у буџет Републике Србије враћено је 9,62 милијарде динара.

„Када се овај податак упореди са 897 милиона које је ДРИ потрошила за извршавање својих надлежности, значи да је на сваки уложени динар у рад ДРИ, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, поручио је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

ДРИ је због тешког кршења обавезе доброг пословања упутила два захтева за разрешење одговорног лица ревидираног субјекта и о томе обавестила Народну скупштину Републике Србије и јавност.