Најновије актуелности

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

5. 6. 2024.

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Запослени у Државној ревизорској институцији учествовали су током маја 2024. године на обукама у оквиру спровођења Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину које су у Београду одржали врховни државни ревизори Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције Маја Лакићевић.

31. 5. 2024.

Највише руководство ДРИ одржало предавања за представнике здравствених установа

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора 3, Жељко Мотић, одржали су 30. маја предавања на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Здравље за све – приоритети и перспективе“, организовала на Златибору.

30. 5. 2024.

За ДРИ висока оцена у међународном истраживању о отворености буџета

„Резултати међународног истраживања о отворености буџета за 2023. годину показали су да је рад ДРИ један од најзначајнијих позитивних фактора који доприносе отворености и надзору над буџетом институција“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Председник ДРИ учествовао на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму у Бечу

Објављено: 19. 4. 2024.

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на 26. УН/ИНТОСАИ Симпозијуму који је на тему „Спровођење Циља одрживог развоја 13 о климатским мерама: улога, допринос и искуство врховних ревизорских институција (ВРИ)“, у организацији Генералног секретаријата ИНТОСАИ и Уједињених нација, одржан 16–18. априла у Бечу.

У оквиру панел дискусија о подтемама Симпозијума (Пракса ВРИ у ревизији утицаја климатских промена; Омогућавање услова за ревизију климатских мера; Јачање климатских акција – утицаји ревизија климатских промена) говорници из ВРИ и Уједињених нација представили су, између осталог, различите законске оквире за климатске мере, процене националних акционих планова и климатских стратегија, анализе података, механизме евалуације, финансијске и буџетске аспекте и кључне факторе за спровођење и ревизију циљева одрживог развоја (ЦОР) – као што су приступ са вишеструким заинтересованим странама и приступ на нивоу целе владе, како би се обезбедиле кохерентне политике.

Симпозијум је ставио посебан фокус и на изазове са којима се, због климатских промена, суочавају мале острвске државе у развоју. С обзиром да су њихове ревизије и научене лекције од посебног значаја, овој теми је посвећен посебан панел са презентацијама ВРИ Јамајке, Малдива, Сент Китса и Невиса и Свете Луције, а представница академске заједнице, истакла је мере за ублажавање климатских промена и прилагођавање њиховим последицама из научне перспективе.

Последњег дана, учесници су усвојили закључке и препоруке, који садрже кључне поруке Симпозијума. Оне имају за циљ да обезбеде важне смернице за будуће ревизије и акције у вези са ЦОР и сарадњу ВРИ у овом контексту.

Делегацију ДРИ чинили су председник и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и начелница Службе за међународну сарадњу и односе са јавношћу, Ива Василић Миљић.  

На маргинама овог догађаја, председник ДРИ  одржао је неколико билатералних састанака са председницима других ВРИ, разговарајући о будућим билатералним активностима сарадње.

УН/ИНТОСАИ симпозијуми обезбеђују изградњу капацитета за ВРИ у складу са Циљем 2 Стратешког плана ИНТОСАИ. Разменом конкретних искустава и информација у свим релевантним областима ревизије јавног сектора, УН/ИНТОСАИ симпозијуми доприносе истраживању и развоју методологије у овим областима. Одржавају се у Бечу од 1971. године у сарадњи са Уједињеним нацијама и обезбеђују стручна знања за учеснике из ВРИ у земљама у развоју и земљама у транзицији. УН/ИНТОСАИ симпозијуме организује Генерални секретаријат ИНТОСАИ. Технички програм креира Генерални секретаријат ИНТОСАИ