Најновије актуелности

27. 2. 2024.

Чланица Савета ДРИ одржала предавања у вези са неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања

Чланица Савета Државне ревизорске институције, Љиљана Димитријевић, одржала је предавање у вези са најчешћим неправилностима у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања на семинару који је организовао Институт интерних ревизора Србије 26. и 27. фебруара на Фрушкој гори.

26. 2. 2024.

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Врховна државна ревизорка, Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор, Никола Стефановић, представили су Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ члановима делегације из Републике Турске, који бораве у студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Објављено: 9. 11. 2023.

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

 Председник ДРИ и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, истакао је да је ДРИ недавно представила два обједињена извештаја члановима Одбора за финaнсије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, као и да је ова врста извештавања наишла на изузетан пријем код народних посланика.

„Када објединимо налазе и препоруке из више извештаја у један извештај, то  омогућава лакши увид у важне и обједињене информације из одређених области јавног сектора, односно олакшава приступ надлежним скупштинским одборима и другим заинтересованим странама, о уоченим системским проблемима који су наведени у тим извештајима“, рекао је др Пејовић.          

На обукама је учествовало 77 запослених и то – чланови Савета, врховни државни ревизор, овлашћени државни ревизори, државнии ревизори, виши саветници и саветници.  

Обуке су организоване уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) и Пројекта за унапређење јавних набавки.