Најновије актуелности

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

5. 6. 2024.

Реализација Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Запослени у Државној ревизорској институцији учествовали су током маја 2024. године на обукама у оквиру спровођења Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину које су у Београду одржали врховни државни ревизори Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције Маја Лакићевић.

31. 5. 2024.

Највише руководство ДРИ одржало предавања за представнике здравствених установа

Председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић и врховни државни ревизор Сектора 3, Жељко Мотић, одржали су 30. маја предавања на саветовању које је Комора здравствених установа Србије, под називом „Здравље за све – приоритети и перспективе“, организовала на Златибору.

30. 5. 2024.

За ДРИ висока оцена у међународном истраживању о отворености буџета

„Резултати међународног истраживања о отворености буџета за 2023. годину показали су да је рад ДРИ један од најзначајнијих позитивних фактора који доприносе отворености и надзору над буџетом институција“, изјавио је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор.

Интерна ревизија важна за ефикасност финансијског управљања и контроле

Интерна ревизија важна за ефикасност финансијског управљања и контроле

Објављено: 1. 12. 2023.

Горанка Јовановић, овлашћени државни ревизор, учествовала је на семинару који је од 29. новембра до 1. децембра 2023. године у Београду организовало Удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору у циљу разматрања актуелних темa  намењених корисницима јавних средстава.           

Јовановић је, испред Државне ревизорске институције, представила налазе,  закључке и препоруке Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“.           

„Интерна ревизија игра важну улогу у оцени адекватности и ефективности система финансијског управљања и контроле и доприноси његовом сталном унапређењу“, рекла је Јовановић.

Како је нагласила Јовановић, веома је велики значај који у свом раду даје Државна ревизорска институција чиме доприноси унапређењу и остваривању циљева пословања примењујући систематичан приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководилаца свих нивоа код корисника јавних средстава, усклађеност пословања са законима и интерним актима, поузданост и потпуност финансијских и других информација, као и извршење задатака и постизање циљева.

Јовановић је указала на значај и потребу отклањања откривених неправилности/несврсисходности, односно на потребу спровођења препорука које даје Државна ревизорска институција.