Најновије актуелности

21. 9. 2023.

Представљен Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије

„Државна ревизорска институција (ДРИ) у 2022. години укупно је објавила 284 извештаја о ревизији и 250 послеревизионих извештаја“, рекао је др Душко Пејовић, председник ДРИ и генерални државни ревизор, представљајући Извештај о раду ДРИ за 2022. годину на конференцији за медије.

15. 9. 2023.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

 

15. 9. 2023.

Одржан четврти регионални састанак ревизорских тимова за паралелне ревизије сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“

Ревизорски тим Државне ревизорске институције, који спроводи паралелну ревизију сврсисходности пословања „Остваривање родне равноправности“ учествовао је на четвртом регионалном састанку ревизорских тимова врховних ревизорских институција (ВРИ) Црне Горе, Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Републике Србије одржаном 14. септембра у Бањалуци.

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

ДРИ започела поступак ревизије код још 49 корисника јавних средстава

Објављено: 27. 4. 2023.

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2023. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, ревизије правилности пословања и ревизије финансијских извештаја и правилности пословања код још 49 корисника јавних средстава.

Поступак ревизије започет је код следећих буџетских корисника:

 1. Министарство за бригу о селу
 2. Министарство спорта
 3. Универзитет у Београду – Биолошки факултет
 4. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
 5. Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет
 6. Универзитет у Крагујевцу – Факултет медицинских наука
 7. Универзитет у Нишу – Машински факултет
 8. Педагошки факултет у Врању, Универзитета у Нишу
 9. Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину
 10. Висока техничка школа струковних студија у Суботици
 11. Институт за кукуруз „Земун поље“, Земун
 12. Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Нови Сад
 13. Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“
 14. Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Београд
 15. Јавно комунално предузеће „Медиана“, Ниш
 16. Јавно комунално предузеће „Стари град“, Шабац
 17. Јавно комунално предузеће „Градска топлана“, Ниш
 18. Јавно предузеће за комуналну привреду „Лазаревац“
 19. Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад
 20. Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“, Чачак
 21. Јавно комунално предузеће Беочин
 22. Јавно комунално предузеће „Зеленило“, Сомбор
 23. Јавно комунално предузеће „Стандард“, Шид
 24. Јавно предузеће „Водовод“, Сурдулица
 25. Јавно комунално стамбено предузеће Топола
 26. Јавно комунално предузеће „Водовод“, Мионица
 27. Акционарско друштво за управљање слободном зоном Пирот, Пирот
 28. Агенција за реституцију, Београд
 29. Центар за истраживање несрећа у саобраћају, Београд
 30. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, ДЕС друштво са ограниченом одговорношћу, Ваљево
 31. Дунав-Тиса-Дунав водопривредно друштво Северна Бачка са ограниченом одговорношћу, Суботица
 32. „Дунав ауто“ друштво са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд
 33. Акционарско друштво „Електромрежа Србије“, Београд
 34. ЈАТ – апартмани Копаоник друштво са ограниченом одговорношћу за хотелске услуге, Копаоник
 35. Предузеће за заштиту имовине и одржавање објеката „Колубара-услуге“ друштво са ограниченом одговорношћу, Лазаревац
 36. Пољопривредна стручна служба Бачка Топола друштво са ограниченом одговорношћу, Бачка Топола
 37. Пољопривредна стручна служба Кикинда друштво са ограниченом одговорношћу, Кикинда
 38. Пољопривредна саветодавна и стручна служба Београд друштво са ограниченом одговорношћу, Београд - Младеновац
 39. Пољопривредна стручна служба Рума друштво са ограниченом одговорношћу, Рума
 40. Пољопривредна стручна служба Пољопривредна станица друштво са ограниченом одговорношћу, Нови Сад
 41. Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд
 42. Регулаторно тело за електронске медије, Београд
 43. Привредно друштво за рекултивацију и озелењавање земљишта РИО друштво са ограниченом одговорношћу, Костолац
 44. Републички сеизмолошки завод, Београд
 45. Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Шумадија“ друштво са ограниченом одговорношћу, Крагујевац
 46. Водопривредно друштво „Сава“ друштво са ограниченом одговорношћу, Шабац
 47. Водопривредно друштво „Сибница“ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд
 48. Привредно друштво за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Yumco-prizosi“ друштво са ограниченом одговорношћу, Врање
 49. Јавно предузеће Национални парк Фрушка Гора, Сремска Каменица