Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

ДРИ учесник друштвеног дијалога о остваривању циљева одрживог развоја

ДРИ учесник друштвеног дијалога о остваривању циљева одрживог развоја

Објављено: 20. 3. 2024.

На друштвеном дијалогу под називом „Дијалогом до остваривања циљева одрживог развоја“ одржаном у Палати Србије, који је окупио неке од кључних актера у спровођењу Агенде 2030, др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, истакао је да Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“  представља знак одлучности и спремности Србије у имплементацији Агенде 2030.

„Ова ревизија извршена је на државном нивоу, а имамо у плану да обрадимо тему примене Агенде 2030 на локалном нивоу, јер управо на локалном нивоу грађани остварују највећа права“, рекао је др Пејовић.

Имплементација и спровођење Циљева одрживог развоја, по речима др Пејовића,  јесте дуготрајан посао који захтева константно праћење и унапређење, а ДРИ је свој допринос овој глобалној обавези дала спровођењем ревизије сврсисходности „Циљеви одрживог развоја: Спремност Републике Србије за имплементацију Агенде 2030“. Ревизијом је утврђено да је Република Србија показала спремност да у свој национални контекст угради Циљеве одрживог развоја, али је неопходно дефинисати дугорочне националне развојне приоритете и успоставити континуирану координацију свих надлежних органа и заинтересованих страна.

„ДРИ је од 2019. до 2023. године спровела више ревизија сврсисходности на теме које су повезане са Циљевима одрживог развоја у социјалној, економској и сфери заштите животне средине и то у областима: пољопривреде, заштите и доступности воде, квалитета ваздуха, управљања отпадом, али и у области социјалне заштите и здравства, родне равноправности, образовања, заштите културних добара, комуналних услуга и  јавних набавки“, нагласио је др Пејовић.

Представљајући налазе, закључке и препоруке поменутог извештаја о ревизији,  Нада Тошић, овлашћена државна ревизорка и вођа тима који је спровео ревизију, нагласила је да је за ефективну имплементацију Агенде 2030, неопходно да надлежни органи заврше кључни процес доношења Плана развоја Републике Србије, тако да се у њему, као кровном документу развојног планирања, документима јавних политика и националном буџету, доследно осликава веза са Циљевима одрживог развоја у свим аспектима Агенде 2030.

„У Србији је успостављен институционални оквир за имплементацију Агенде 2030, уз укључивање бројних развојних партнера. Међутим, од 2020. године недостаје континуирана координација активности државних органа и осталих заинтересованих страна“, рекла је Тошић.

Како је даље објаснила, доношење Националне мапе пута за статистику, националних индикатора за праћење Циљева одрживог развоја, као и редовно инклузивно извештавање Уједињених нација, обезбедиће имплементацију и праћење остварења Агенде 2030 у складу са специфичностима Републике Србије.

На данашњем друштвеном дијалогу који је организовало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са пројектом „Реформа јавних финансија – Агенда 2030“ који спроводи ГИЗ, уз подршку влада Немачке и Швајцарске, истакнуто је да су Циљеви одрживог развоја из Агенде 2030 Уједињених нација   национални приоритет Србије.

Током дијалога говорили су и министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Влади Републике Србије – Томислав Жигманов, амбасадорка Немачке у Србији – Анке Конрад, амбасадор Швајцарске у Србији – Урс Шмид, вршилац дужности помоћника министра за мултилатералну сарадњу у Министарству спољних послова – Катарина Лалић Смајевић.

Како је закључено, данашњи друштвени дијалог означава корак даље у неговању и даљем развоју заједничке сарадње и координације међу свим релевантним актерима у остваривању циљева одрживог развоја у Србији у складу са Агендом 2030. По завршетку скупа, како је то иначе пракса, усвојена је Сагласност о поступању, која садржи основне тачке данашњег друштвеног дијалога.