Најновије актуелности

19. 4. 2024.

ДРИ започела ревизију код још 103 корисника јавних средстава

Државна ревизорска институција (ДРИ),  у складу са Програмом ревизије за 2024. годину, започела је током априла поступак ревизије финансијских извештаја, правилности пословања и комбинованих ревизија финансијских извештаја и правилности пословања код још 103 корисника јавних средстава.

9. 4. 2024.

Започето спровођење комбинованих ревизија правилности и сврсисходности пословања

У складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину, ДРИ је започела спровођење 33 комбинованe ревизијe правилности и сврсисходности пословања.

9. 4. 2024.

Започето спровођење ревизија сврсисходности пословања из Програма ревизије ДРИ за 2024. годину

Државни ревизори започели су спровођење 18 ревизија сврсисходности пословања у складу са Програмом ревизије Државне ревизорске институције за 2024. годину.

 

5. 4. 2024.

Учешће председника ДРИ на регионалној конференцији Светске банке у Бечу

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на регионалној конференцији која је под називом „Прегледи потрошње као алат за јачање фискалног управљања“, у организацији Светске банке, одржана 3. и 4. априла у Бечу.

2. 4. 2024.

У ДРИ одржане обуке у области анализе података

Део запослених у Државној ревизорској институцији (ДРИ), на челу са председником и генералним државним ревизором, др Душком Пејовићем, учествовао је на обукама у вези са јачањем капацитета за анализу података које је у Београду од 25. марта до 1. априла одржала др Елизабет Јанг, ванредни професор на Универзитету у Холандији. Обукама су, између осталих, присуствовали чланови Савета, врховни државни ревизори и вође тимова за ревизију сврсисходности пословања.

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања  „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

ДРИ представила делегацији из Турске Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“

Објављено: 26. 2. 2024.

Врховна државна ревизорка, Стојанка Миловановић и овлашћени државни ревизор, Никола Стефановић, представили су Извештај о ревизији сврсисходности пословања „Успостављање родно одговорног буџетирања у Републици Србији“ члановима делегације из Републике Турске, који бораве у студијској посети посвећеној родно одговорном буџетирању.

Представници Државне ревизорске институције (ДРИ) истакли су искуство и допринос ДРИ у процесу институционализације родно одговорног буџетирања у Републици Србији, као и резултате ревизије.

Миловановић је рекла да је ДРИ у 2023. години била координатор спровођења паралелне ревизије сврсисходности пословања у вези са врло значајним Циљем одрживог развоја за наше друштво – у питању је Циљ 5 „Постићи родну равноправност и оснажити све жене и девојчице“.

„Циљ ревизије је био да испита да ли су надлежни органи ефикасно успоставили родно одговорно буџетирање увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес“, навела је Миловановић.

Она је истакла и да ДРИ сваке године кроз ревизије финансијских извештаја оцењује да ли су корисници јавних средстава у складу са Законом о буџетском систему и Планом увођења родно одговорног буџетирања увели потребне елементе родно одговорног буџетирања.

„Уколико ревизори утврде неправилности по овом питању, дају субјектима ревизије препоруке за њихово отклањање“, објаснила је Миловановић.

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и вођа тима који је спровео ревизију, нагласио је да родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности.

„У Републици Србији није у потпуности успостављен ефикасан оквир за увођење родне перспективе у буџетски процес“, истакао је Стефановић и додао да „принцип родне равноправности није на довољно ефикасан начин имплементиран у буџетски процес“.

ДРИ је, према утврђеним налазима, извела закључке и субјектима ревизије дала одговарајуће препоруке и очекује да ће спроведена ревизија сврсисходности пословања допринети стварању друштва у којем све грађанке и грађани могу да остваре сва своја права. За то је потребан је мултисекторски приступ свих релевантних актера, од државних институција до организација цивилног друштва, експерата и експерткиња у овој области и важних међународних партнера.

Делегација Турске интересовала се за активности, мере и праксу Републике Србије када је реч о родно одговорном буџетирању. У разговору им је предочено да је  Република Србија од стране Уједињених нација, тачније Одељења за економске и социјалне послове, оцењена у 2021. години као једна од седам земаља у Европи која веома успешно спроводи родно одговорно буџетирање.

Делегацију из Турске чинили су представници Парламента, Председништва Турске, Министарствa трезора и финансија, Министарствa породице и социјалних услуга и Уније општина Турске.

Одржавање студијске посете подржала је Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women).