Најновије актуелности

17. 11. 2023.

Представница ДРИ одржала предавање на тему интерне финансијске контроле у јавним предузећима

Овлашћени државни ревизор, Горанка Јовановић, учествовала је на семинару који је Међународно удружење овлашћених интерних ревизора у јавном сектору организовало од 14. до 17. новембра на Златибору.

17. 11. 2023.

Одржана едукацијa за руководиоце здравствених установа

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, одржао је предавање на тему „Припремне радње за састављање финансијских извештаја“ током едукације коју су 17. новембра у Београду заједно организовале ДРИ и Комора здравствених установа Србије.          

9. 11. 2023.

Обједињени извештаји о ревизији значајни за области високог ризика

Руководство Државне ревизорске институције (ДРИ) и тимови за ревизију учествовали су 31. октобра, 1, 3, 7. и 8. новембра на обукама у вези са израдом смерница за обједињено извештавање, које обухвата планирање, препознавање међусекторских питања, дефинисање обухвата и спровођење ревизија, као и састављање обједињених извештаја.

27. 10. 2023.

Учешће председника ДРИ на састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, учествовао је на Деветом састанку ЕУРОСАИ Радне групе за ревизију средстава додељених за непогоде и катастрофе, као и на семинару „Садашње катастрофе: изазови за врховне ревизорске институције“, одржаним 26. и 27. октобра у Букурешту.

26. 10. 2023.

Сусрет председника ВРИ Републике Србије и ВРИ Румуније

Председник Државне ревизорске институције Републике Србије и генерални државни ревизор, др Душко Пејовић, састао се данас у Букурешту са председником Рачунског суда Румуније, Михаиом Бусуиоцем.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 15. 9. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

На седници Одбора за финансије, др Пејовић је истакао да је, само на основу ефеката ревизија сврсисходности пословања спроведених током 2019. године, у буџет Републике Србије враћено 9,62 милијарде динара. „Ако узмемо у обзир овај податак, као и чињеницу да је током 2022. године ДРИ за извршавање својих надлежности потрошила 897 милиона динара, то значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, истакао је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је током 2022. године укупно објавила 284 извештаја о ревизији.

„Ако овај број извештаја упоредимо са бројем извештаја од претходне године, долазимо до податка да ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја“, рекао је др Пејовић и додао да ће ове године бити објављено 300 извештаја.

У односу на 2018. годину, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто. Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период.

Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја.           

Државни ревизори утврдили су у 2022. години грешке и неправилности и то – припремне радње за састављање финансијских извештаја у износу од 111,98 милијарди динара, неправилности у пословању у вези са исказаним подацима у износу од 31,1 милијарду динара и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 725,25 милијарди динара.           

Највеће неправилности, према речима др Пејовића, и даље су у области јавних набавки.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарди динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

„Мање су неправилности утврђене у јавним набавкама у локалним самоуправама, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовањима“, закључио је др Пејовић.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

Након расправе, чланови Одбора усвојили су, већином гласова, Извештај о раду ДРИ за 2022. годину са Предлогом закључка, који упућују Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде.