Најновије актуелности

17. 6. 2024.

Наставак обука у оквиру реализације Посебног програма стручног усавршавања запослених у ДРИ за 2024. годину

Планирање ревизија, ревизијска документација, писање извештаја о ревизији, као и прикупљање доказа за писање пријава биле су теме предавања које су врховни државни ревизори, Ивица Гавриловић и Жељко Мотић, овлашћени државни ревизори, Слободан Мијаиловић и Зоран Степановић и секретар Институције, Маја Лакићевић одржали за запослене у Државној ревизорској институцији (ДРИ), у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

13. 6. 2024.

Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе

Врховна државна ревизорка у Сектору број 2, Стојанка Миловановић, одржала је данас презентацију „Ревизија јавних набавки у јединицама локалне самоуправе – налази и препоруке у процесу планирања јавних набавки“ на радионици која је окупила бројне службенике за јавне набавке запослене у јединицама локалне самоуправе.

12. 6. 2024.

Представници ДРИ учесници четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор, представио је данас налазе, закључке и препоруке из Извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност коришћења пољопривредног земљишта у државној својини“ током четвртог мастеркласа о методолошким питањима у ревизији општина, који је онлајн организовала врховна ревизорска институција Летоније, председавајућа ЕУРОСАИ Радном групом за ревизију општина.

10. 6. 2024.

ДРИ укључена у глобалну иницијативу „Климатски скенер“

Никола Стефановић, овлашћени државни ревизор и Јелена Ивковић, виша саветница у ревизији, учествовали су од 3. до 7. јуна на радионици  за имплементацију алата „Климатски скенер“, коју је у Прагу одржала Врховна ревизорска институција (ВРИ) Бразила уз подршку ВРИ Чешке Републике, као и међународних стручњака.

6. 6. 2024.

Учешће делегације ДРИ на Другом састанку ЕУРОСАИ Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену

Делегација Државне ревизорске институције, на челу са др Душком Пејовићем, председником и генералним државним ревизором, учествовала је на Другом састанку Пројектне групе за користи и методологије ревизије у реалном времену Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ), одржаном 4. и 5. јуна у Будимпешти.

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Др Пејовић представио Извештај о раду ДРИ за 2022. годину члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Објављено: 15. 9. 2023.

Др Душко Пејовић, председник Државне ревизорске институције (ДРИ) и генерални државни ревизор, представио је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Извештај о раду ДРИ за 2022. годину.

На седници Одбора за финансије, др Пејовић је истакао да је, само на основу ефеката ревизија сврсисходности пословања спроведених током 2019. године, у буџет Републике Србије враћено 9,62 милијарде динара. „Ако узмемо у обзир овај податак, као и чињеницу да је током 2022. године ДРИ за извршавање својих надлежности потрошила 897 милиона динара, то значи да је на сваки уложени динар у рад Институције, у буџет Републике Србије враћено 11 динара“, истакао је др Пејовић.

Како је нагласио, код ефеката треба споменути и 255 милијарди динара које се односе на евидентирање имовине и обавеза, као и 19 милијарди динара које се односе на усклађивање пословања субјеката ревизије.

ДРИ је током 2022. године укупно објавила 284 извештаја о ревизији.

„Ако овај број извештаја упоредимо са бројем извештаја од претходне године, долазимо до податка да ДРИ сваке године континуирано повећава број извештаја“, рекао је др Пејовић и додао да ће ове године бити објављено 300 извештаја.

У односу на 2018. годину, број објављених извештаја повећан је за 26 одсто, број субјеката за 38 одсто, док је број запослених у ДРИ повећан за свега 5,6 одсто. Повећан број извештаја и број обухваћених субјеката, уз минимално повећање запослених, резултати су промена у начину спровођења ревизија у односу на претходни период.

Те промене су резултирале и тиме да се у 2022. години 63 одсто извештаја  односило на ревизије правилности и сврсисходности пословања, док се 37 одсто односило на ревизије финансијских извештаја.           

Државни ревизори утврдили су у 2022. години грешке и неправилности и то – припремне радње за састављање финансијских извештаја у износу од 111,98 милијарди динара, неправилности у пословању у вези са исказаним подацима у износу од 31,1 милијарду динара и погрешно исказане податке у финансијским извештајима у износу од 725,25 милијарди динара.           

Највеће неправилности, према речима др Пејовића, и даље су у области јавних набавки.

„Ревидирали смо јавне набавке у износу од 150,07 милијарди динара и утврдили неправилности у износу од 28,33 милијарди динара, што значи да је у 18,88 одсто јавних набавки утврђена нека врста неправилности“, поручио је др Пејовић и додао да је сваки пети динар у јавним набавкама потрошен уз кршење неких прописаних процедура.

„Мање су неправилности утврђене у јавним набавкама у локалним самоуправама, него у јавним предузећима, привредним друштвима и другим облицима организовањима“, закључио је др Пејовић.

ДРИ је у 2022. години субјектима ревизије дала 2743 препоруке, а највећи број препорука дат је у областима где има највише неправилности, као што су јавне набавке, финансијско управљање и контрола, расходи и издаци и друго.

ДРИ је прошле године поднела 145 пријава и то – 109 захтева за покретање прекршајног поступка, 29 пријава за привредни преступ и седам кривичних пријава. Такође, поднето је 40 информација тужилаштвима, правобранилаштвима и другим надлежним органима.

Након расправе, чланови Одбора усвојили су, већином гласова, Извештај о раду ДРИ за 2022. годину са Предлогом закључка, који упућују Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Чланови Одбора су на седници дали и сагласност на Предлог финансијског плана Државне ревизорске институције за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Снимак седнице Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава можете погледати овде.