Претражите актуелности

Актуелности и саопштења

Image not exists
26. 10. 2011.

Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“, Нови Сад

Државна ревизорска институција је завршила ревизију финансијских извештаја и правилности пословања за 2010. годину Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” у Новом Саду.

14. 10. 2011.

Размена искустава регионалних ревизора

Саопштење – 13. септембар 2011. године Размена искустава регионалних ревизора Примарна улога врховних ревизорских институција је помоћ парламентарном надзору како би новац намењен за добробит грађана био потрошен на одговарајући начин, рекао је председник ДРИ Радослав Сретеновић отварајући Регионалну конференцију државних ревизорских институција у Београду.

14. 10. 2011.

Завршена Регионална конференција државних ревизорских институција

Председник Рачунског суда Словеније, Игор Шолтес, говорећи током другог, завршног дана Регионалне конференције државних ревизорских институција нагласио је да је неопходно да врховне ревизорске институције сарађују са полицијом, судовима и тужилаштвом, јер у супротном, биће обезвређен рад ревизора.

Image not exists
30. 9. 2011.

Завршена ревизија завршног рачуна буџета града Лесковца

Државна ревизорска институција је завршила први извештај у области ревизије буџета локалних власти. Реч је о Извештају о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Лесковца за 2010. годину.

Image not exists
19. 9. 2011.

Извештај о финансијској ревизији завршног рачуна буџета за 2009. Годину достављен народној скупштини републике србије и представљен јавности

Државна ревизорска институција је 16. децембра 2010. године доставила Народној скупштини Републике Србије извештаје о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета за 2009. годину, ревизији финансијских извештаја контролисаних министарстава и дела извештаја Народне банке Србије који се односи на коришћење буџетских средства.