Државна ревизорска институција

Извештаји о ревизији

Поддокументи

Сектор број 1

Р.Бр.
Наслов документа
Датум

Сектор број 2

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
38
Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Аутономне Покрајине Војводине, Нови Сад за 2019. годину Тип документа: pdf, Величина: 18.64 MB
19. август 2020. година

Сектор број 3

Р.Бр.
Наслов документа
Датум
1
23. октобар 2020. година
10
25. септембар 2020. година
13
19. август 2020. година

Сектор број 4

Р.Бр.
Наслов документа
Датум