Управљање и економско планирање на нивоу локалних самоуправа

26. фебруар 2019. година
Управљање и економско планирање на нивоу локалних самоуправа

Председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор др Душко Пејовић говорио је данас, током другог дана радионице „Подршка унапређењу управљања и економског планирања на нивоу локалних самоуправа ради остваривања убрзане реализације Циљева одрживог развоја у Републици Србији“, одржаној у Врњачкој Бањи.

Он је представио новине у вези са спровођењем ревизија, наглашавајући да ће ДРИ сада ређе спроводити комбиновану ревизију, већ ће убудуће ревизија финансијских извештаја бити вршена засебно од ревизије правилности пословања, што ће бити ефикасније.

Када је реч о одабиру субјеката ревизије, др Пејовић је нагласио да када је обим средстава и вредност имовине већи, већи је и ризик за неправилности, а тиме и обавеза ДРИ да спроведе ревизију тог корисника буџетских средстава.

Др Пејовић је говорио и о неправилностима у вези са ревизијом јединица локалних самоуправа (ЈЛС), као и о припреми и усвајању буџета у градовима и општинама.

Осим др Пејовића, током радионице су говорили и Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику, Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Дагмар Репчекова, амбасадорка Републике Словачке у Републици Србији, Кори Удовички, председница Центра за високе економске студије, Видосава Џагић, помоћница директора Привредне коморе Србије и Милован Филимоновић, руководилац Сектора за јавне финансије у Програму Уједињених нација за развој (УНДП).

На скупу су представљени општи закључци и препоруке спроведених функционалних анализа у општинама Бачки Петровац, Куршумлија, Мали Зворник, Петровац на Млави и Сјеница. Такође,представљени су и потенцијали и ограничења за локални економски развој, као и захтеви које Закон о планском систему поставља пред јединце локалне самоуправе.

Циљ радионице је упознавање представника ЈЛС са недостацима који су уочени током спровођења функционалне анализе, затим, налазима ревизија које је ДРИ спровела у градовима и општинама, као и општим препорукама за унапређење система финансијског управљања и контроле и интерне ревизије.

Одржавањем радионице означен је званичан почетак пројекта који УНДП спроводи у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) уз подршку Републике Словачке.