Sektor broj 1

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Završni račun budžeta Republike Srbije za 2018. godinu
2 Uprava za javni dug
3 Ministarstvo finansija
4 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
5 Ministarstvo unutrašnjih poslova
6 Ministarstvo odbrane
7 Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
8 Poreska uprava
9 Ministarstvo kulture i informisanja
10 Uprava za trezor
11 Uprava za javne nabavke
12 Republički sekretarijat za javne politike
13 Služba za upravljanje kadrovima
14 Ministarstvo omladine i sporta
15 Revizija svrsishodnosti "Prevencija poplava u Republici Srbiji"
16 Revizija svrsishodnosti “Efikasnost informacionog sistema za registar nepokretnosti u javnoj svojini “
17 Revizija svrishosnosti "Obezbeđivanje konkurencije u postupku centralizovanih javnih nabavki"
18 Muzej na otvorenom "Staro selo", Sirogojno
19 Arhiv Srbije, Beograd
20 Prirodnjački muzej, Beograd
21 Studentski centar "Niš", Niš
22 Studentski centar "Bor", Bor
23 Studentski centar "Kragujevac", Kragujevac
24 Kazneno popravni zavod Niš
25 Okružni zatvor Novi Sad
26 Dom učenika srednjih škola Subotica
27 Dom učenika srednjih škola Leskovac
28 Dom učenika srednjih škola Kraljevo
29 Uprava carina
30 Vojnograđevinska ustanova "Beograd", Beograd
31 Vojna ustanova "Dedinje", Beograd
32 Vojna ustanova "Tara", Bajina Bašta
33 Konsolidovani izveštaj Republike Srbije

Sektor broj 2

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Grad Beograd
2 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
3 Grad Sremska Mitrovica
4 Grad Kikinda
5 Grad Valjevo
6 Grad Vršac
7 Grad Sombor
8 Grad Zrenjanin
9 Grad Subotica
10 Grad Novi Sad
11 Grad Šabac
12 Autonomna Pokrajina Vojvodina
13 Grad Pančevo
14 Grad Smederevo
15 Grad Novi Pazar
16 Grad Niš
17 Grad Kruševac
18 Grad Leskovac
19 Grad Kraljevo
20 Grad Vranje
21 Grad Požarevac
22 Grad Jagodina
23 Grad Kragujevac
24 Grad Užice
25 Grad Čačak
26 JKP "Toplovod", Obrenovac
27 JKP "Bukulja", Aranđelovac
28 JP "Sava Centar", Beograd
29 JKP "Vodovod Šabac", Šabac
30 JKP "3. oktobar", Bor
31 JP Jedinstvo, Kladovo
32 JKP "Vodovod", Smederevo
33 JP "Toplifikacija", Lazarevac
34 JP za prevoz putnika u gr. i pr. saobraćaju Subotica Trans
35 JKP "Drugi oktobar" Vršac
36 GSP Beograd
37 JP Novi Dom, Vranje
38 JKP "Majdanpek", Majdanpek
39 JP Stubo rovni, Kolubara
40 JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
41 Opština Gornji Milanovac
42 JKP Komunalac Čačak
43 JP “Toplifikacija “ Požarevac
44 JKP za proizvodnju i distibuciju toplotne energije “Energetika” Trstenik
45 JKP “Autotransport –Pančevo” Pančevo
46 Revizija svrsishodnosti "Davanje u zakup poslovnog prostora u svojini jedinica lokalne samouprave"
47 Revizija svrsishodnosti "Efektivnost podsticaja u stočarstvu"
48 Revizija svrsishodnosti "Dostupnost i ispravnost vode za piće"
49 Revizija svrsishodnosti "Svrsishodnost upravljanja vodovodnom infrastrukturom"
50 Opština Lebane
51 Opština Čajetina
52 Opština Aleksinac
53 Opština Vlasotince
54 Opština Vrbas
55 Opština Kula
56 Opština Ćuprija
57 Opština Stara Pazova
58 Opština Inđija
59 Opština Šid
60 Opština Ruma
61 Opština Paraćin
62 JKP "Beogradske elektrane", Beograd
63 JKP "Kruševac", Kruševac
64 JKP "Vodovod", Kraljevo
65 JKP "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac

Sektor broj 3

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 Republički fond za zdravstveno osiguranje
2 Nacionalna služba za zapošljavanje
3 Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
4 Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
5 Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
6 Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
7 Opšta bolnica Požarevac, Požarevac
8 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
9 Klinički centar Niš, Niš
10 Klinički centar Kragujevac, Kragujevac
11 Zdravstveni centar Užice, Užice
12 Revizija svrsishodnosti "Finansiranje laboratorijskog i sanitetskog materijala i uticaj na troškove zdravstvene zaštite"
13 Revizija svrsishodnosti "Materijalna podrška kao mera smanjenja siromaštva"
14 Klinički centar Srbije
15 KBC Zvezdara Beograd
16 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
17 Opšta bolnica "Đorđe Jovanović" Zrenjanin
18 Opšta bolnica „Dr Laza K. Lazarević“ Šabac
19 Opšta bolnica "Studenica", Kraljevo
20 Opšta bolnica Kruševac, Kruševac
21 KBC “Bežanijska kosa”, Beograd
22 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“, Vršac
23 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine
24 Opšta bolnica Pančevo
25 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin, Kovin
26 Opšta bolnica Čačak
27 Opšta bolnica Vrbas
28 Klinika za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", Beograd
29 Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić", Prokuplje
30 Zdravstveni centar Zaječar
31 Opšta bolnica Ćuprija
32 Opšta bolnica Jagodina
33 Opšta bolnica Loznica
34 Opšta bolnica "Sveti Luka", Smederevo

Sektor broj 4

R.Br. Subjekt revizije 1 2 3 4 5
1 JP "Elektroprivreda Srbije", Beograd
2 Građevinsko preduzeće "Mostogradnja" ad, Beograd
3 Preduzeće "Jugoimport SDPR" Beograd
4 Privredno društvo Telus ad, Beograd
5 Narodna banka Srbije, Beograd
6 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
7 JP Nacionalni park "Tara", Bajina Bašta
8 JP Nacionalni park "Kopaonik", Raška
9 Vodoprivredno društvo "Hidrosrem" doo, Sremska Mitrovica
10 Vodoprivredno društvo "Bačka" doo, Vrbas
11 Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije", Beograd
12 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge Beograd
13 Holding korporacija „Krušik“ a.d. Valjevo
14 Zavod za ispitivanje oružija i municije d.o.o. Kragujevac
15 Kompanija „Sloboda“ a.d., Čačak
16 „Kovački centar“ d.o.o. Valjevo
17 Akcionarsko društvo „Prvi Partizan“ Užice
18 Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnica Srbije“ Beograd
19 Preduzeće za zaštitu imovine i održavanje objekata Kolubara – usluge d.o.o. Lazarevac
20 Politička stranka "Zajedno za Srbiju", Beograd
21 Politička stranka "Nova stranka" Beograd
22 Politička stranka "Stranka pravde i pomirenja", Novi Pazar
23 Revizija svrishodnosti "Efikasnost nadzora nad eksploatacijom rudnog bogaтstva"
24 Revizija svrishodnosti "Upravljanje industrijskim otpadom"
25 Revizija svrsishodnosti "Efikasnost kontrole akvizicija od strane nadležnih organa"
26 Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
27 Politička stranka "Zelena stranka", Novi Sad
28 Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, Novi Sad
29 Jugoslovensko rečno brodarstvo a.d.
30 Saobraćajni institut CIP a.d.
31 Društvo za železničko ugostiteljstvo i turizam "Želturist" d.o.o, Beograd
32 Preduzeće za proizvodnju namenskih proizvoda PPT-namenska a.d, Trstenik
33 Društvo za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP "Petrohemija" a.d. Pančevo
34 Akcionarsko društvo "Metanolsko sirćetni kompleks" Kikinda
35 Društvo "Simpo" a.d, Vranje
36 Politička stranka "Demokratski savez Hrvata u Vojvodini", Subotica
37 Ministarstvo rudarstva i energetike
38 Institut za opštu i fizičku hemiju a.d. Beograd

Legenda

Započeta revizija
Revizija u toku
Nacrt izveštaja
Predlog izveštaja
Izveštaj