Republika Srbija
Саопштење - 16. април 2014. године

Државна ревизорска институција поднела пријаве против одговорних лица у општинама Пријепоље, Инђија и Сурчин

Након што су правни тимови Државне ревизорске институције завршили све анализе у вези са извештајима о ревизији за 2012. годину, Институција је поднела захтеве за покретање прекршајног поступка и кривичне пријаве против одговорних лица у општинама Пријепоље, Инђија и београдској општини Сурчин. Пријаве су поднете на основу извештаја о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања ових општина за 2012. годину, а које је Институција извршила у току 2013. године.

Захтеве за покретање прекршајног поступка, Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Закона о јавним набавкама, Закона о локалној самоуправи, Закона о платама у државним органима и јавним службама, док је кривичне пријаве против одговорних лица поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години.

Кривичне пријаве у градској општини Сурчин поднете су против:

1. Војислава Јаношевића, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

2. Весне Шаловић, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12. 2012. године

3. Зорана Лукића, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 03.09.2012. године до 27.12.2012. године

4. Милана Михића, директора ЈП „ Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 04.04.2012. године и у периоду од 20.08. до 31.12.2012. године

5. Бојана Игњатића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у градској општини Сучин поднети су против:

1. Војислава Јаношевића, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

2. Весне Шаловић, председника градске општине, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12. 2012. године

3. Бранке Давидовић, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 03.09.2012. године

4. Зорана Лукића, начелника управе градске општине, одговорно лице у периоду од 03.09.2012. године до 27.12.2012. године

5. Милана Михића, директора ЈП „Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 04.04.2012. године и у периоду од 20.08. 2012. до 31.12.2012. године

6. Александра Ђукића Спасојевића, директора ЈП „Аграр Сурчин“, одговорно лице у периоду од 04.04.2012. године до 20.08.2012. године

7. Јована Миливојевића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 20.08.2012. године

8. Бојана Игњатића, директора ЈП „Сурчин“, одговорно лице у периоду од 20.08.2012. године до 31.12.2012. године.

Кривичне пријаве у Општини Инђија поднете су против:

1. Горана Јешића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 23.08.2012. године

2. Петра Филиповића, председника општине, одговорно лице у периоду од 24.08.2012. до 31.12.2012. године

3. Стеле Милаковић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

4. Уроша Ћурувије, директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Инђија“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године

5. Александра Ковачевића, председника Скупштине општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

6. Јадранке Узелац, директора Предшколске установе „Бошко Буха“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

7. Саше Миливојевића, директор Установе „Културни центар“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у Општини Инђија поднети су против:

1. Горана Јешића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 23.08.2012. године

2. Петра Филиповића, председника општине, одговорно лице у периоду од 24.08.2012. до 31.12.2012. године

3. Стеле Милаковић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. до 31.12.2012. године

4. Уроша Ћурувије, директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Инђија“, одговорно лице у периоду 01.01.2012. до 31.12.2012. године.

Захтеви за покретање прекршајног поступка у Општини Пријепоље поднети су против:

1. Драгољуба Зиндовића, председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 04.07.2012. године

2. Емира Хашимбеговића, председника општине, одговорно лице у периоду од 04.07.2012. до 31.12.2012. године

3. Добре Лазаревића, заменика председника општине, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

4. Ханке Хајдаревић, начелника општинске управе, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

5. Хуле Кајевића, директора Предшколске установе „Миша Цвијовић“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године

6. Радована Цмиљановића, директора ЈП Дирекције за изградњу „Пријепоље“, одговорно лице у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године.

Спроводећи Програм ревизије за 2013. годину, а на основу 63 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину, Институција је раније против одговорних лица у субјектима ревизије укупно поднела 247 пријава и то 190 захтева за покретање прекршајног поступка, 18 пријава за привредни преступ и 39 кривичних пријава.

 
Саопштење – 7. април 2014. године

Шведска помаже унапређење јавних финансија у Србији

Србија ће у наредне две године спроводити програм Уједињених нација за развој (УНДП) “Унапређење механизама одговорности у области јавних финансија” који финансира Влада Краљевине Шведске са 2,3 милиона долара, а водећи  национални партнер пројекта је Државна ревизорска институција.

Осим Државне ревизорске институције, национални партнери су и Министарство финансија – Централна јединица за хармонизацију, Управа за јавне набавке, Републичка комисија за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки, Правосудна академија и Стална конференција градова и општина.

Како је речено на конференцији за новинаре, која је данас одржана у Канцеларији УНДП у Београду, циљ пројекта је унапређење рада државних и недржавних актера, како на централном тако и на локалном нивоу, ради спроводјења ефикасних мера за спречавање злоупотреба јавних средстава.

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић нагласио је да буџет намењен Институцији  износи 471.000 долара.

Државна ревизорска институција и УНДП потписали су годишњи план рада у јануару 2014. године. Најважније активности које ће Институција реализовати у оквиру пројекта односе се на сертификацију државних ревизора и овлашћених државних ревизора, анализу постојећих закона који уређују област јавних финансија и унапређење процедура за њихово побољшање, изради методологије за ревизију политичких партија, рекао је Сретеновић. Он је додао да ће средства из програма бити утрошена и на предавања за запослене у области јавних финансија у локалним самоуправама, радионице са члановима надлежног одбора за финансије Народне скупштине, радионице са новинарима, као и за унапређење интернет презентације, односно вебсајта Државне ревизорске институције.

Захваљујем се Влади Краљевине Шведске, Шведској агенцији за међународни развој, Амбасади Краљевине Шведске у Београду на драгоценој помоћи коју ће нам пружити током реализације овог пројекта, истакао је Сретеновић. Када је у питању сарадња Институције и УНДП – а, генерални државни ревизор је подсетио да је Институција са УНДП већ реализовала један пројекат “Јачање механизама одговорности у области јавних финансија”, који је финансирало Министарство спољних послова Краљевине Норвешке.

Кристер Асп, амбасадор Шведске у Београду истакао је да је циљ пројекта унапређење контроле јавних финансија како би се побољшала борба против корупције.

Шведска је трећи највећи донатор у Србији, а циљ реализације свих пројеката је Србија у Европској унији. Наставићемо да пружамо подршку Србији на њеном путу ка ЕУ, поручио је Асп.

Ирена Војачкова Солорано, стална представница УНДП у Србији нагласила је да применом пројекта Србија треба да развије механизме одговорности у области јавних финансија, што би допринело бољем управљању јавних финансија и смањило могућности за корупцију.

Скупу су присуствовали и Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке,  Саша Варинац, председник Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Ненад Вујић, директор Правосудне академије, Горан Цвејић, помоћник министра у Министарству финансија и Ђорђе Станичић, генерални секретар Сталне конференције градова и општина.

 
Саопштење - 31. март 2014. године

Државна ревизорска институција доставила Народној скупштини Извештај о раду за 2013. годину

 

Државна ревизорска институција предала је данас Народној скупштини Републике Србије Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину.

Институција је овим извештајем обавестила Народну скупштину о извршењу годишњег програма ревизије за 2013. годину, о датим мишљењима, утврђеним неправилностима, ефектима ревизије, датим препорукама и иницијативама за измену прописа.

Након спроведених ревизија у 2013. години, Државна ревизорска институција је објавила 66 извештаја. Финансијским извештајима за 2012. годину обухваћени су јавни расходи и издаци у укупном износу од 2.683 милијарде динара.

За финансијске извештаје државни ревизори дали су пет позитивних мишљења, 59 мишљења је са резервом, а у два извештаја дата су уздржавајућа мишљења. За правилност пословања изражено је, такође, 66 мишљења, и то пет позитивних мишљења, 58 мишљења са резервом и три уздржавајућа мишљења.

Државна ревизорска институција дала је субјектима ревизије 1.081 препоруку. У области расхода и издатака дате су 262 препоруке, за биланс стања 139, а за побољшање система финансијског управљања 248. Значајан број препoрука дат је и у области јавних набавки 87, пописа имовине и обавеза 56, прихода и примања 38, припреме и доношења буџета, односно финансијских планова 26 и преузимања обавеза 17.

Институција је због утврђених неправилности поднела 208 захтева за покретање прекршајног поступка, 18 пријава за привредни преступ и 51 кривичну пријаву.

Ово је седми Извештај о раду који је Институција, од свог успостављања 2007. године, предала Народној скупштини. Извештај о раду Државне ревизорске институције за 2013. годину је објављен на сајту Институције.

 
Саопштење – 20. март 2014. године

Државна ревизорска институција уручила субјектима ревизије
Нацрт извештаја о ревизији сврсисходности пословања

Државна ревизорска институција уручила је субјектима ревизије Нацрт извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање службеним возилима директних корисника буџета Републике Србије“

Циљ ревизије сврсисходности, коју је Институција започела у марту 2013. године, је стицање увида у финансијску материјалност службених возила директних корисника буџета Републике Србије, начин управљања и давање препорука за унапређење система управљања службеним возилима.

Институција је најпре од 126 директних буџетских корисника прикупила податке о броју возила која користе, када су набављена, која им је набавна, а која садашња вредност, колико су километара прешла од дана набавке до 31.12.2012. године, колико су прешла у 2012. години, у чијем су власништву, који је правни основ за коришћење, колика је просечна потрошња горива, колики су расходи за гориво, одржавање, резервне делове, регистрацију, осигурање и паркирање.

Након анализе општих података, Државна ревизорска институција је на основу одређених јасно дефинисаних мерила, одабрала 15 од 126 директних буџетских корисника за детаљну анализу. Након тога, Институција је израдила нацрт извештаја о ревизији који је уручила на адресе 15 директних буџетских корисника, односно одговорним и пређашњим одговорним лицима.

У року од 15 дана од дана уручења нацрта извештаја, субјект ревизије има право да поднесе образложен приговор на нацрт. Након нацрта извештаја, Институција субјектима ревизије уручује предлог извештаја, а онда и коначан извештај о ревизији.

Ово је први извештај о ревизији сврсисходности пословања који ће Државна ревизорска институција објавити.

Ревизија је спроведена као пилот ревизија у оквиру твининг пројекта „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ који спроводе Ревизорски суд Холандије и Канцеларија генералног ревизора Велике Британије.

 
Обавештење о достављању планова јавних набавки

Наручиоци, који су по Закону о јавним набавкама у обавези да Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији достављају планове набавки, измене планова, извештаје о извршењу, као и кварталне извештаје, потребно је да документацију достављају искључиво у електронској форми, користећи софтвер за планирање набавки и квартално извештавање. Упутство за коришћење софтвера налази се на сајту Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs).

Планови набавки, измене планова и извештаји о извршењу планова достављају се и Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем јединствене е- mail адресе: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Дакле, није потребно посебно слати документацију на електронске адресе Државне ревизорске институције.

 UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »