Republika Srbija
Саопштење – 30. октобар 2014. године

Одржан ЕУРОСАИ Семинар о ревизији правилности пословања

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) учествовала је на међународном семинару који је под називом “Ревизија правилности пословања:коришћење смерница за ревизију правилности пословања (ИССАИ 400 и ИССАИ 4000- 4999) и најбоље праксе", одржан 28-29. октобра 2014. у Виљнусу, у Литванији.

Више од 60 учесника – ревизора, вођа тимова и стручњака за методологију – разменило је стручност и искуства у примени Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ИССАИ).

''Један од циљева ревизије јавног сектора је промовисање транспарентности и одговорности у управљању. Примена ИССАИ стандарда у ревизији јавног сектора је од велике помоћи на овом путу. Међутим, важно је признати и чињеницу да се врховне ревизорске институције (ВРИ) суочавају са одређеним бројем изазова у примени ИССАИ стандарда. То је разлог због чега је потребно да се састајемо и размењујемо наша искуства и најбоље праксе и да заједнички решавамо питања која се јављају при примени ИССАИ стандарда'', рекла је генерални ревизор ВРИ Литваније, Гиедре Шведиене.

Семинар је започео презентацијом Јенса Гунвалдсена, председавајућег Поткомитета Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) за ревизију правилности пословања, који је одговоран за развијање стандарда ВРИ за ревизију правилности пословања. Он је дао увод у резултате активности Поткомитета и планове за унапређење стандарда.

Шофикул Ислам, руководилац програма у Развојној иницијативи ИНТОСАИ (ИДИ) представио је два недавно развијена алата: иЦАТ, алат за процену примене ИССАИ стандарда у ревизији правилнOсти пословања, као и Приручник за примену ИССАИ стандарда за ревизију правилности пословања.

Ревизори и стручњаци за методологију из ВРИ Литваније, Летоније, Турске, Финске и Естоније су представили најбоље праксе својих институција и разматрали методолошка питања и изазове када је реч о примени Смерница за ревизију правилности пословања. Гостујући говорници су поделили своје увиде и практичне примере начина на који се може постићи ефективнија сарадња између ревизора и субјекта ревизије.

Током семинара су донети закључци који ће учесницима помоћи да успешније решавају проблеме који настају у ревизији правилности пословања у њиховим земљама, као и да олакшају унапређење стандарда, на чему ће радити Поткомитет за ревизију правилности пословања.

Делегација ДРИ је са европским колегама поделила искуства из спровођења ревизије правилности пословања, попут обухвата, предмета, критеријума и узорковања за ову врсту ревизије.

Овај семинар за чланице Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) је организовала ВРИ Литваније.

ЕУРОСАИ је једна од седам регионалних радних група Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). Тренутно је чини 50 чланица: врховне ревизорске институције 49 земаља и Европски ревизорски суд.

Државна ревизорска институција Републике Србије учествује у активностима ЕУРОСАИ од 2009. године.

 
Саопштење - 29. октобар 2014. године

Преглед субјеката ревизије у 2014. години

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2014. годину, завршила је ревизије и у току је израда нацрта, предлога и коначних извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, и то код следећих субјеката ревизије:

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

 

 • Завршни рачун буџета Републике Србије за 2013. годину
 • Министарство финансија
 • Министарство привреде
 • Министарство саобраћаја
 • Министарство грађевинарства и урбанизма
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
 • Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
 • Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Републички завод за статистику
 • Комесаријат за избеглице и миграције
 • Републички хидрометеоролошки завод
 • Повереник за заштиту равноправности
 • Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
 • Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Центар за социјални рад у Београду

 

Сектор за ревизију буџета локалних власти

 

 • Oпштина Алексинац
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу и урбанизам
 • - Предшколска установа „Лане“
 • - Центар за културу и уметност
 • - Јавна библиотека
 • - Завичајни музеј
 • Општина Бачка Паланка
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Младост“
 • Општина Бор
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Велико Градиште
 • - Предшколска установа „Мајски цвет“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Власотинце
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу
 • - Предшколска установа „Милка Диманић“
 • Општина Врбас
 • - Центар за физичку културу „Драго Јововић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бошко Буха“
 • Општина Горњи Милановац
 • - Јавно предузеће за путеве
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Житорађа
 • - Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналну делатност и урбанизам
 • - Предшколска установа „Прва радост“
 • Општина Ковин
 • - Предшколска установа „Наша радост“
 • - Фонд за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу
 • Општина Кула
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Завод за изградњу
 • Општина Лајковац
 • - Предшколска установа „Лептирић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за уређење и изградњу
 • Општина Мало Црниће
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „14. октобар“
 • Општина Мерошина
 • - Предшколска установа „Полатарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изгардњу
 • Општина Нова Црња
 • - Народна библиотека „Ђура Јакшић“
 • - Спортско културни туристички центар „Ђура Јакшић“
 • Општина Параћин
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • Општина Рача
 • - Фонд за локалне и некатегорисане путеве
 • - Фонд за грађевинско земљиште
 • - Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљиштљ, шумарство и заштиту животне средине
 • Општина Рума
 • - Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Сјеница
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам, пројектовање и изградњу
 • - Предшколска установа „Маслачак“
 • Општина Стара Пазова
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Полетарац“
 • Општина Шид
 • - Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“
 • - Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште
 • Градска општина града Београда - Земун
 • Градска општина града Београда – Младеновац
 • Градска општина града Београда - Раковица
 • Градска општина града Београда - Стари Град
 • Градска општина града Ниша - Медијана
 • Градска општина града Ниша - Нишка Бања
 • Градска општина града Ниша – Пантелеј

 

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

 

 • Републички фонд за здравствено осигурање
 • Национална служба за запошљавање
 • Клинички центар Србије
 • Клинички центар Ниш
 • Здравствени центар Ужице
 • Клинички центар Крагујевац
 • Институт за онкологију и радиологију Србије
 • Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска бања“ Крушевац
 • Клиничко - болнички центар „Звездара“
 • Општа болница Пирот
 • Института за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)
 • Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" и
 • Завод за јавно здравље Сомбор

 

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешћа у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

 

 • Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о., Београд
 • Јавно комунално предузеће „Београд-пут“, Београд
 • Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд
 • Јавно комунално предузеће „Горица“, Ниш
 • Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“, Лесковац
 • Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода „Водовод“, Врање
 • Јавно енергетско предузеће „Топлана“, Краљево
 • Јавно комунално предузеће „Водовод“, Ужице
 • Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин
 • Јавно комунално предузеће „Лисје“, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ , Зрењанин
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Шабац“, Шабац
 • Јавно комунално предузеће „Информатика“ за послове из области телекомуникација информатике и наплате комунално-стамбених производа и услуга, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Суботицагас“, Суботица
 • Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми, Рума
 • Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ Београд
 • Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Обреновац
 • „БАС“ - Београдска аутобуска станица а.д., Београд
 • Акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла“, Београд
 • Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад

 

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

 

 • Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом
 • Јавни дуг Републике Србије за 2013. годину
 • Државна лутрија Србије д.о.о., Београд
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд

 

(Линк) Фазе ревизија

 
Саопштење

Ревизија прихода државног буџета

Делегација Државне ревизорске институције учествовала је на семинару у Прагу који се односио на „Ревизију јавних прихода – размену искуства, проблеме и најбоље праксе“.

Током дводневног семинара који је одржан 23. и 24. октобра, делегације из 22 врховне ревизорске институције Европе и Европског ревизорског суда размениле су искуства, проблеме и примере добре праксе на тему ревизије система борбе са утајом пореза и преваром, искуства са ревизијама сврсисходности, ревизијама комплетности прихода и ревизија завршног рачуна државног буџета,  као и најпроблематичнијих области са којима се ревизори суочавају.

Делегација Државне ревизорске институције је одржала презентацију на тему „Ревизија потпуности прихода и ревизија завршног рачуна државног буџета“.


Семинар је организовала Врховна канцеларија за ревизију Републике Чешке под покровитељством Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ).

 
Саопштење – 20. октобар 2014. године

Одржан састанак Контакт комитета челника врховних ревизорских институција Европске уније

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, на позив председника Европског ревизорског суда (ЕРС) Витора Калдеире, присуствовао је састанку Контакт комитета челника врховних ревизорских институција (ВРИ) Европске уније и Европског ревизорског суда, одржаном у Луксембургу 15-17. октобра 2014. године.


Главне теме састанка односиле су се на унапређење сарадње између националних ВРИ и ЕРС, посебно на питањима везаним за Стратегију Европа 2020. године и банкарску унију, затим на активности Контакт комитета и његових професионалних партнера, као и на ревизије које чланице Контакт комитета спроводе у вези са ЕУ.

Током састанка, представљен је и Извештај о активностима Мреже ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.

Гостујући говорник био је Игор Шолтес, заменик председника Одбора за буџетску контролу Европског парламента, који је представио изазове у погледу унапређења сарадње између националних ВРИ и Европског ревизорског суда. Жоаким Нуњеш де Алмеида, директор за јавне набавке Генералног директората Европске комисије за интерно тржиште и услуге, је говорио о првом извештају Европске уније о борби против корупције.

Председник Државне ревизорска институције присуствује овим састанцима од како је Републици Србији додељен статус државе кандидата за чланство у ЕУ у марту 2012. године.

Контакт комитет челника ВРИ ЕУ и ЕРС састаје се једном годишње како би се чланицама дала прилика да размотре релевантна питања, углавном у вези са финансијским управљањем ЕУ, и да се, по потреби, усагласе заједничке активности којима се може постићи већи утицај.

Догађај је организовао Европски ревизорски суд, у својству председавајућег Контакт комитета, а у сарадњи са ВРИ Летоније, следећим председавајућим Контакт комитета и ВРИ Литваније, претходним председавајућим Контакт комитета.

 
Саопштење – 1. октобар 2014. године

Представници Институције стажисти у Европском ревизорском суду

Александра Чолић, Ђурђа Стефановић и Александар Младеновић, млађи саветници у Државној ревизорској институцији, почели су данас програм стажирања у Европском ревизорском суду. Младе колеге боравиће у Луксембургу наредних пет месеци, до 28. фебруара 2015. године. Током петомесечног стажирања Александра Чолић ће радити у Комори 2 - Европски фонд за регионални развој, саобраћај и енергетику, Ђурђа Стефановић у Комори 4 -  Сврсисходност, док ће Александар Младеновић бити у Комори 4 – Истраживање и интерне политике.

Европски ревизорски суд је по пети пут позвао представнике Државне ревизорске институције да учествују у програму стажирања, а након што је Србији додељен статус кандидата за чланство у ЕУ.

Европски ревизорски суд организује два програма стажирања годишње за ревизоре из врховних ревизорских институција држава кандидата. Стажирање траје пет месеци  - од октобра до фебруара и од марта до јула. Оваква организација траје од 1999. године и сматра се важним инструментом за пружање увида у ревизију фондова ЕУ за ревизоре из врховних ревизорских институција будућих држава чланица.

Програм стажирања у Европском ревизорском суду се показао корисним и за ревизоре из националних институција држава кандидата и за Европски ревизорски суд.

 UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »