Republika Srbija
Саопштење – 20. март 2015. године

Представници Европског ревизорског суда и Европског парламента посетили Институцију

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције састао се јуче са Иштваном Фазакашем, чланом Европског ревизорског суда и Игором Шолтесом, послаником у Европском парламенту и потпредседником Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Србије ЕУ. На састанку у Државној ревизорској институцији размотрени су резултати које Институција до сада постигла, изазови са којима се суочава, као и друга важна питања од заједничког интереса.

Тема разговора био је и Специјални извештај Европског ревизорског суда о претприступној помоћи Европске уније Републици Србији за период 2007-2012. година.

Састанак је организован у оквиру трећег заседања Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и Србије.

 
Саопштење – 19. март 2015. године

Државна ревизорска институција поднела нове пријаве

Државна ревизорска институција је поднела прекршајним судовимa судовимa и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 204 захтевa за покретање прекршајног поступка, а надлежним тужилаштвима 17 кривичних пријава и 19 пријава за привредни преступ. Институција је поднела пријаве против одговорних лица у субјектима ревизије након објављивања 134 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, а у оквиру Програма ревизије за 2014. годину.

Захтеве за покретање прекршајног поступка Институција је поднела због непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, Законa о буџету Републике Србије за 2013. годину, Закона о јавним набавкама, Законa о здравственој заштити, Законa о високом образовању, Закона о раду, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Законa о спорту, Закона о удружењима грађана, Закона о играма на срећу, Законa о платном промету, Уредбe о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Уредбе о буџетском рачуноводству, Посебог колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија.

Институција је поднела пријаве за привредни преступ услед непоштовања одредби Закона о рачуноводству и Закона о ауторским и сродним правима.

Кривичне пријаве против одговорних лица Институција је поднела због преузимања обавеза изнад износа одређених апропријацијама које су им одобрене за одређене намене у буџетској години, несавесаног рада у служби, као и кривичног дела злоупотребе службеног положаја.

Правни тимови и даље настављају да разматрају и анализирају извештаје о ревизији у вези са елементима за подношење пријава против одговорних лица у субјектима ревизији који нису обухваћени информацијом о поднетим пријавама.

Државна ревизорска институција неће давати детаљније информације у вези са поднетим захтевима за покретање прекршајног поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама.

Имена одговорних лица у ревидираним субјектима против којих су поднете пријаве налазе се овдe.

 
Саопштење – 18. март 2015. године

Завршен твининг пројекат „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“

Државна ревизорска институција свечано је данас у Народној скупштини обележила завршетак твининг пројекта "Јачање капацитета Државне ревизорске институције“, који је Европска унија финансирала са 1,4 милиона евра. На скупу је поручено да порески обвезници у свим државама чланицама Европске уније и државама кандидата за чланство, имају право да буду обавештени о томе како се троши њихов новац.

Пројекат, који је трајао 29 месеци, реализовала је Државна ревизорска институција у сарадњи са Ревизорским судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора Велике Британије, уз учешће експерата из Ревизорског суда Словеније и Канцеларије за ревизију Шведске.

Циљ пројекта било је повећање одговорности и ефективно управљање јавним средствима у Србији, као и јачање капацитета Државне ревизорске институције.


Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције и генерални државни ревизор нагласио је да је пројекат "дошао" у право време, током прве деценије постојања и рада те институције.

Задовољан сам пројектом јер је њиме остварен циљ- ојачао је наше капацитете, знање и вештине. Све ће то допринети нашем стратешком опредељењу и приоритету, а то су квалитетне ревизије, поручио је Сретеновић. Он је додао да су пројектом биле обухваћене четири компоненте - правни оквир, организациони развој, унапређење ревизије и ангажовање заинтересованих страна. Како је рекао, током пројекта спроведене су 82 експертске и три студијске посете.

Такође, спроведено је и 11 пилот-ревизија ради тестирања нове методологије-девет пилот ревизија финансијских извештаја и правилности пословања и две пилот ревизије сврсисходности.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је нагласио да је за Државну ревизорску институцију веома важна размена искуства са врховним ревизорским институцијама које дужи период спроводе ревизије.

Веома је важно што се у Скупштини разматрају извештаји о ревизији јер показују како буџетски корисници располажу јавним средствима, поручио је Арсић.

Кес Вендрик, потпредседник Ревизорског суда Холандије рекао је да је твининг пројекат спроведен у кључном периоду за Државну ревизорску институцију, као и Србију целокупно, будући да она настоји да постане део европске породице.

Порески обвезници у свим државама чланицама Европске уније и државама кандидатима за чланство имају право да буду обавештени о томе како се троши новац пореских обвезника, као и да им се покаже шта су добили за свој новац, рекао је Вендрик.

Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Србији је рекао да је Државна ревизорска институција гарант да се јавна средства исправно троше.

Из тог разлога, Европска комисија посебно гледа независност, професионалност и капацитете Институције, рекао је Бенедикт.

Лаурент Стоквис, амбасадор Холандије је истакао да помагати Државну ревизорску институцију, значи помагати демократију у Србији, јер јавна средстава морају да се троше одговорно и транспарентно.

Денис Киф, амбасадор Велике Британије је поручио да је Државна ревизорска институција стуб европске и модерне Србије.

Државна ревизорска институција је значајно напредовала. Међутим, да би се корупција искоренила потребно је да се уради још доста тога, закључио је Киф.

Андре ван Омерен, вођа пројекта са стране Ревизорског суда Холандије је оценио твининг пројекта са Државном ревизорском институцијом, као један од најбољих које је Суд урадио.

Дејвид Голсворди, вођа пројекта са стране Канцеларије за ревизију Велике Британије је истакао да је Државна ревизорска институција, спровођењем пројекта, показала вољу да се развија.

Брорд ван Вестинг, стални саветник на твининг пројекту, који је током спровођења пројекта живео у Србији, захвалио се колегама у Институцији на добродошлици и подршци.

Након званичног дела, представљени су конкретни резултати по компонентама пројекта.

 
Саопштење – 11. март 2015. године

Чланови Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције посетили Институцију

Чланови новоформираног Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције Народне скупштине први пут су јуче посетили Државну ревизорску институцију и договорили конкретнију сарадњу ради ефикасније контроле трошења јавних средстава. На састанку чланова Савета, врховних државних ревизора и чланова Пододбора је договорено да Институција и Пододбор, заједничким снагама, успоставе систем за праћења спровођења активности на основу препорука Државне ревизорске институције и Народне скупштине, у циљу унапређења финансијског система и система одговорности у Републици Србији. Такође, договорено је да Државна ревизорска институција организује радионице за чланове Пододбора у вези са „читањем извештаја о ревизији“.

Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције је нагласио да је ефикасност рада Институције зависи и од подршке Народне скупштине.

Државна ревизорска институција је спремна да помогне и Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и недавно формираном Пододбору у разумевању важности налаза ревизије и изналажењу одговарајућих корективних механизама, без угрожавања своје независности, рекао је Сретеновић.

Владимир Маринковић, председник Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције је истакао да се препоруке које Државна ревизорска институција даје субјектима ревизије озбиљно схватају. Он је додао да је рад Државне ревизорске институције важан због система, владавине права, као и самог положаја Институције.

Потребно је да се Институција оријентише на најзначајније проблеме у држави, а Пододбора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске институције ће вам бити партнер у будућем раду, поручио је Маринковић.

Врховни државни ревизори упознали су чланове Пододбора, на основу извештаја о ревизији, о системским проблемима како би их чланови Пододбора размотрили у наредном периоду и предузели одговарајуће мере.

Чланови Пододбора су обишли део просторија Државне ревизорске институције и сагледали услове у којима раде ревизори.

 
Саопштење – 24. фебруар 2015. године

Одржан округли сто Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Стручњаци  на твининг пројекту „Јачање капацитета Државне ревизорске институције“ представили су данас у Народној скупштини представницима Државне ревизорске институције и Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава добре праксе сарадње врховних ревизорских институција и парламента.

Отварајући округли сто, који је одржан у оквиру твининг пројекта Европске уније, Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор је нагласио да Институција и надлежни одбор за финансије добро сарађују.

Корак напред у сарадњи Институције и Народне скупштине учињен је недавно образовањем Пододбора за разматрање извештаја о ревизијама, рекао је Сретеновић. Он је додао да ће Институција наставити да извештава Одбор о важним питањима на јасан начин.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава истакао  је да је врло важно да Државна ревизорска институција буде независна у свом раду.

Вршећи контролу трошења јавних средстава, Државна ревизорска институција омогућава и Народној скупштини да  пуним капацитетом  врши своју надзорну улогу над извршном влашћу, што је у интересу грађана Србије, нагласио Арсић.

Брорд ван Вестинг, стални саветник на пројекту, је нагласио да ће пројекат бити ускоро завршен и да је право време за представљање добре праксе сарадње ВРИ и парламента.

Односи ВРИ и парламента се не граде преко ноћи, већ су за то потребне године, поручио је Вестинг.

Ина Хопман, стручњак из Ревизорског суда Холандије, истакла је да Суд и Одбор за јавну потрошњу Холандије сарађују путем периодичних неформалних састанака, извештаја о ревизији, као и путем заједничких активности ка унапређењу система одговорности.

Ревизорски суд је најбољи пријатељ парламента, поручила је Хопман.

Нина Фурман, стручњакна пројекту , представила је „троугао одговорности“.

Влада је одговорна парламенту, ВРИ подноси извештаје о ревизији Народној скупштини, а одбор расправља о овим ревизијама, рекла је Фурман. Она је додала да Ревизорски суд Словеније, у циљу унапређења сарадње, сачињава кратке извештаје за чланове Комисије за контролу јавних финансија за сваку седницу комисије.

Округли сто је одржан у оквиру твининг пројекта ЕУ, компоненте 4 – укључивање заинтерсованих страна.

 


Страна 1 од 2UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »