Republika Srbija
Саопштење – 21. новембар 2014. године

Ревизија политичких партија – регионална искуства

Државна ревизорска институција ће 2015. године започети ревизију политичких странака у складу са програмом ревизије који ће Савет усвојити до краја године, најавио је Радослав Сретеновић, генерални државни ревизор. Он је, отварајући дводневну регионалну конференцију државних ревизорских институција “Ревизија политичких партија – регионална искуства” у Београду, рекао да Закон о Државној ревизорској институцији и сада даје Институцији надлежност за спровођење ревизије финансијских извештаја политичких странака, али је на то не обавезује.

Сагласно Акционом плану за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, биће измењен Закон о финансирању политичких активности, тако да ће програмом ревизије Државне ревизорске институције сваке године бити обухваћен одговарајући број политичких субјеката који имају представнике у Народној скупштини, истакао је Сретеновић.

Он је додао да ће ревизију спроводити сектор у Институцији који је надлежан за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава.

У плану је и обука ревизора за ревизију политичких странака, али мораћемо да запослимо и нове кадрове, рекао је Сретеновић.

По његовим речима,у Србији постоји велико интересовање јавности за ревизију политичких партија, али да ће ревизије трајати онолико колико је потребно, како би  извештаји о ревизији били квалитетни.

Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине и председник Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава је истакао да Државној ревизорској институцији неће бити лако да спроведе ревизију политичких партија, јер су се неке политичке странке неодговорно понашале, задуживале се код пословних банака, а после избора нису могле да измире дугове.

Спровођење ревизије финансијских извештаја политичких партија натерало би странке да у периоду када нема изборних кампања, својим средствима располажу на прави начин, рекао је Арсић.

Ирена Војачкова Солорано, стална представница УН-а и УНДП-а у Србији нагласила је да ће та организација путем пројекта „Унапређење механизма одговорности у области  јавних финансија“ подржати Државну ревизорску институцију у припреми прве ревизије политичких партија.

Само из републичког буџета, партије су у 2014. години добиле скоро 10 милиона евра за своје редовне активности, док је додатних седам милона евра подељено у сврхе покривања трошкова изборне кампање, подсетила је Солорано.

Она је додала да транспарентно, законито и подложно контроли финансирање политичких партија представља веома важно питање и за демократију и за борбу против корупције.

У склопу припрема за спровођење ревизија финансијских извештаја политичких партија у Србији, о својим искуствима у овој области говорили су ревизори из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Словеније.

У Босни и Херцеговини ревизију политичких партија не спроводи врховна ревизорска институција - Канцеларија за ревизију институција Босне  и Херцеговине, већ Служба за ревизију финансирања политичких странака Централне изборне комисије.   Ова служба ревидира странке од 2004. године, а контролу свих политичких партија врши сваке године. До сада је ова служба објавила 570 извештаја са налазима ревизије и мишљењем ревизора о финансирању странака у складу са Законом о финансирању политичких странака.

Ревизија финансијских извештаја политичких партија у Црној Гори врши се од 2012. године, а обухваћене су партије на центарлном и локалном нивоу. Ревизори, између осталог, проверавају да ли је партија донела опште акте којима се уређује пословање, број запослених у странци за годину која се ревидира, да ли је партија успоставила систем интерних контрола, да ли је финансијски план донет у складу са општим актима, као и да ли финансијским планом обухваћене све врсте прихода и расхода.

Милан Дабовић, председник Сената Државне ревизорске институције Црне Горе, нагласио је да осим ревизије завршног рачуна буџета, ревизија политичких странака је друга најважнија законска обавеза. Он је додао да не постоји уједначеност између стварних трошкова и оног што је плаћено.

Од прве ревизије до данас доста тога се променило, успостављене су ефикасније и квалитативније евиденције и странке су врло озбиљно схватиле законска ограничења, рекао је Дабовић.

У Македонији од 2010. године, Државни завод за ревизију сваке године ревидира све политичке партије. Пре тога, почев од 2005. године, ова врховна ревизорска институција ревидирала је само политичке партије које су учествовале у изборној кампањи.

Тања Таневска, генерални државни ревизор Републике Македоније, је нагласила да завод не ревидира само партије које из републичког буџета добијају мањи од 2.500 евра годишње.

У 2013. години ревидирали смо 46 партија, а осам странака нисмо, рекла је Таневска.

Она је додала да се за политичке партије издваја 0,06 одсто укупних средстава буџета, као и да су највећи извори финансирања политичких партија из донација и чланарина.

Ревизије политичких партија допринеле су решењу системских слабости, тако да су сада усаглашени сви закони који уређују ову област, рекла је Таневски.

У Словенији су до сада ревидирани извештаји из изборних кампања, а од следеће године ће бити вршена и ревизија завршних извештаја политичких странака. Рачунски суд ће контролисати износ средстава који је сакупљен и коришћен у изборној кампањи, затим, да ли су средства у кампањи коришћена у складу са законом, као и  да ли су тачни подаци у извештајима организатора изборне кампање.

Пракса у Словенији је таква да уколико су средства политичким партијама уплаћена у супротности са законом, организатор изборне кампање их преноси хуманитарним организацијама. По Закону о политичким партијама, Ревизорски суд ће спроводти ревизију правилности пословања партија које из буџета добијају више од 10.000 евра. Такође, овај закон прописује да Ревизорски суд током једне године мора обавити ревизију најмање једне трећине партија , односно свих партија у року од четири године.

Немања Ненадић, директор Транспарентности Србија, која ће путем пројекта помоћи подизању капацитета Државне ревизорске институције у оквиру припрема за спровођење ревизије политичких субјеката, говорио је о историјату уређивања финансирања партија у Србији, приватним и јавним изворима финансирања странака, овлашћењима Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције у области контроле партија.

Он је указао да у Србији законска решења у вези са политичким партијама нису доследна и истакао важност јасне поделе надлежности између различитих орган, како не би било преклапања и како нешто не би остало непокривено.

Радојко Обрадовић, директор Института за јавне финансије је истакао да се ревизији политичких партија мора дати много већа важност него што на то указује висина јавних средстава која се из буџета издваја за странке.

Да би Државна ревизорска институција на најбољи начин искористила ревизорске кадрове, најпре би требало да ревидира парламентарне странке. Такође, било би добро направити четворогодишњи план којим би била обухваћена ревизија свих политичких партија у Србији, рекао је Обрадовић.

Он је додао да би Државна ревизорска институција требало да сва средства којима странка располажу третира као јавна средства и да их ревидира, а не да  контролише само средства која су странке добиле из буџета.

Важно је да се у извештајима о ревизији странака прикаже целокупна структура прихода, расхода, и уопште начини  финансирања странака, рекао је Обрадовић.

Он је поручио да јавност не би требало да очекује од Државне ревизорске институције  да замени рад свих других институција у систему и да морамо да уложимо заједнички напор да свака институција одради свој део посла. У том случају имаћемо најбоље резултате.

Ружица Стојиљковић, начелник Службе за контролу финансирања политичких субјеката из Агенције за борбу против корупције Републике Србије, је нагласила потребу сарадње између Државне ревизорске институције и Агенције, нарочито у контроли наменског коришћења средстава политичких субјеката.

Сви учесници сагласили су се да су током конференције размењена драгоцена регионална искуства у области ревизије политичких партија, да у размотрени примери добре праксе, као и да је указано на проблеме са којима се врховне ревизорске институције у овом делу Европе сусрећу. Учесници су сагласни да је финансијска, функционална и организациона независност врховних ревизорских институција неопходан предуслов да би се одговорило свим изазовима које ревизија политичких партија носи, као и да је за спровођење препорука из ревизорских извештаја  битна подршка парламента.

Државна ревизорска иснтитуција је организовала конференцију у оквиру пројекта “Унапређење механизма одговорности у области јавних финансија” који спроводи УНДП, а финансира Влада Краљевине Шведске.

 
Саопштење – 13. новембар 2014. године

Завршен први извештај о ревизији из Програма ревизије за 2014. годину

Државна ревизорска институција завршила је ревизију финансијских извештаја и правилности пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2013. годину и доставила извештај о ревизији Народној скупштини, ревидираном субјекту и одговорним лицима у субјекту ревизије.

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Националне корпорације за осигурање стамбених кредита је објављен на сајту Државне ревизорске институције.

Ово je први извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања из Програма ревизије за 2014. годину.

Институција ће наставити да објављује извештаје о ревизији у складу са овогодишњим програмом ревизије.

 
Саопштење – 12. новембар 2014. године

Радионица посвећена паралелној ревизији сврсисходности

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић отворио је данас у Београду радионицу посвећену пројекту паралелне ревизије сврсисходности чија је тема енергетска ефикасност.
„Очекујем да ће циљ пројекта, објављивање извештаја о овој ревизији сврсисходности, бити испуњен. Кроз овај пројекта учињен је и велики напредак у сарадњи наших институција. Несумљиво ће унапређење ревизије сврсисходности ојачати умрежавање, колегијално учење и размену искустава, пракси, метода и поступака рада наших институција“, рекао је Сретеновић.

Генерални државни ревизор је додао да му је посебно задовољство што је, након врховних ревизорских институција Албаније и Босне и Херцеговине, Државна ревизорска институција Републике Србије домаћин једне од пет радионица у оквиру овог пројекта.
Паралелна ревизија сврсисходности спроводи се у оквиру Мреже врховних ревизорских институција држава кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.
Извештај, односно резултати овог пројекта, требало би да буду представљени наредне године у Луксембургу или Бриселу.
Организацију догађаја подржали су Заједничка радна група за ревизијске активности, Канцеларија генералног ревизора Краљевине Шведске и Европски ревизорски суд, као и УНДП у оквиру пројекта „Унапређење механизама одговорности у области јавних финансија“ који финансира Влада Краљевине Шведске.

 
Саопштење – 30. октобар 2014. године

Одржан ЕУРОСАИ Семинар о ревизији правилности пословања

Делегација Државне ревизорске институције (ДРИ) учествовала је на међународном семинару који је под називом “Ревизија правилности пословања:коришћење смерница за ревизију правилности пословања (ИССАИ 400 и ИССАИ 4000- 4999) и најбоље праксе", одржан 28-29. октобра 2014. у Виљнусу, у Литванији.

Више од 60 учесника – ревизора, вођа тимова и стручњака за методологију – разменило је стручност и искуства у примени Међународних стандарда врховних ревизорских институција (ИССАИ).

''Један од циљева ревизије јавног сектора је промовисање транспарентности и одговорности у управљању. Примена ИССАИ стандарда у ревизији јавног сектора је од велике помоћи на овом путу. Међутим, важно је признати и чињеницу да се врховне ревизорске институције (ВРИ) суочавају са одређеним бројем изазова у примени ИССАИ стандарда. То је разлог због чега је потребно да се састајемо и размењујемо наша искуства и најбоље праксе и да заједнички решавамо питања која се јављају при примени ИССАИ стандарда'', рекла је генерални ревизор ВРИ Литваније, Гиедре Шведиене.

Семинар је започео презентацијом Јенса Гунвалдсена, председавајућег Поткомитета Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ) за ревизију правилности пословања, који је одговоран за развијање стандарда ВРИ за ревизију правилности пословања. Он је дао увод у резултате активности Поткомитета и планове за унапређење стандарда.

Шофикул Ислам, руководилац програма у Развојној иницијативи ИНТОСАИ (ИДИ) представио је два недавно развијена алата: иЦАТ, алат за процену примене ИССАИ стандарда у ревизији правилнOсти пословања, као и Приручник за примену ИССАИ стандарда за ревизију правилности пословања.

Ревизори и стручњаци за методологију из ВРИ Литваније, Летоније, Турске, Финске и Естоније су представили најбоље праксе својих институција и разматрали методолошка питања и изазове када је реч о примени Смерница за ревизију правилности пословања. Гостујући говорници су поделили своје увиде и практичне примере начина на који се може постићи ефективнија сарадња између ревизора и субјекта ревизије.

Током семинара су донети закључци који ће учесницима помоћи да успешније решавају проблеме који настају у ревизији правилности пословања у њиховим земљама, као и да олакшају унапређење стандарда, на чему ће радити Поткомитет за ревизију правилности пословања.

Делегација ДРИ је са европским колегама поделила искуства из спровођења ревизије правилности пословања, попут обухвата, предмета, критеријума и узорковања за ову врсту ревизије.

Овај семинар за чланице Европске организације врховних ревизорских институција (ЕУРОСАИ) је организовала ВРИ Литваније.

ЕУРОСАИ је једна од седам регионалних радних група Међународне организације врховних ревизорских институција (ИНТОСАИ). Тренутно је чини 50 чланица: врховне ревизорске институције 49 земаља и Европски ревизорски суд.

Државна ревизорска институција Републике Србије учествује у активностима ЕУРОСАИ од 2009. године.

 
Саопштење - 29. октобар 2014. године

Преглед субјеката ревизије у 2014. години

Државна ревизорска институција, у складу са Програмом ревизије за 2014. годину, завршила је ревизије и у току је израда нацрта, предлога и коначних извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања за 2013. годину, и то код следећих субјеката ревизије:

Сектор за ревизију буџета и буџетских фондова

 

 • Завршни рачун буџета Републике Србије за 2013. годину
 • Министарство финансија
 • Министарство привреде
 • Министарство саобраћаја
 • Министарство грађевинарства и урбанизма
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Управа за пољопривредно земљиште
 • Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
 • Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
 • Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
 • Канцеларија за Косово и Метохију
 • Републички завод за статистику
 • Комесаријат за избеглице и миграције
 • Републички хидрометеоролошки завод
 • Повереник за заштиту равноправности
 • Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
 • Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Центар за социјални рад у Београду

 

Сектор за ревизију буџета локалних власти

 

 • Oпштина Алексинац
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу и урбанизам
 • - Предшколска установа „Лане“
 • - Центар за културу и уметност
 • - Јавна библиотека
 • - Завичајни музеј
 • Општина Бачка Паланка
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Младост“
 • Општина Бор
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Велико Градиште
 • - Предшколска установа „Мајски цвет“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Власотинце
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам и изградњу
 • - Предшколска установа „Милка Диманић“
 • Општина Врбас
 • - Центар за физичку културу „Драго Јововић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бошко Буха“
 • Општина Горњи Милановац
 • - Јавно предузеће за путеве
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Житорађа
 • - Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналну делатност и урбанизам
 • - Предшколска установа „Прва радост“
 • Општина Ковин
 • - Предшколска установа „Наша радост“
 • - Фонд за грађевинско земљиште, путеве и комуналну потрошњу
 • Општина Кула
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • - Завод за изградњу
 • Општина Лајковац
 • - Предшколска установа „Лептирић“
 • - Јавно предузеће Дирекција за уређење и изградњу
 • Општина Мало Црниће
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „14. октобар“
 • Општина Мерошина
 • - Предшколска установа „Полатарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изгардњу
 • Општина Нова Црња
 • - Народна библиотека „Ђура Јакшић“
 • - Спортско културни туристички центар „Ђура Јакшић“
 • Општина Параћин
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Бамби“
 • Општина Рача
 • - Фонд за локалне и некатегорисане путеве
 • - Фонд за грађевинско земљиште
 • - Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљиштљ, шумарство и заштиту животне средине
 • Општина Рума
 • - Установа за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“
 • - Јавно предузеће Дирекција за изградњу
 • Општина Сјеница
 • - Јавно предузеће Дирекција за урбанизам, пројектовање и изградњу
 • - Предшколска установа „Маслачак“
 • Општина Стара Пазова
 • - Дирекција за изградњу
 • - Предшколска установа „Полетарац“
 • Општина Шид
 • - Предшколска установа „Јелица Станивуковић Шиља“
 • - Јавно предузеће за стамбене услуге и грађевинско земљиште
 • Градска општина града Београда - Земун
 • Градска општина града Београда – Младеновац
 • Градска општина града Београда - Раковица
 • Градска општина града Београда - Стари Град
 • Градска општина града Ниша - Медијана
 • Градска општина града Ниша - Нишка Бања
 • Градска општина града Ниша – Пантелеј

 

Сектор за ревизију организација обавезног социјалног осигурања

 

 • Републички фонд за здравствено осигурање
 • Национална служба за запошљавање
 • Клинички центар Србије
 • Клинички центар Ниш
 • Здравствени центар Ужице
 • Клинички центар Крагујевац
 • Институт за онкологију и радиологију Србије
 • Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска бања“ Крушевац
 • Клиничко - болнички центар „Звездара“
 • Општа болница Пирот
 • Института за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)
 • Специјална болница за неспецифичне плућне болести "Сокобања" и
 • Завод за јавно здравље Сомбор

 

Сектор за ревизију јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица које је основао или има учешћа у капиталу или у управљању корисник јавних средстава

 

 • Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ са п.о., Београд
 • Јавно комунално предузеће „Београд-пут“, Београд
 • Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд
 • Јавно комунално предузеће „Горица“, Ниш
 • Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“, Доњи Милановац
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“, Лесковац
 • Јавно предузеће за пречишћавање и дистрибуцију воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода и одвођење атмосферских вода „Водовод“, Врање
 • Јавно енергетско предузеће „Топлана“, Краљево
 • Јавно комунално предузеће „Водовод“, Ужице
 • Јавно предузеће „Војводинашуме“, Петроварадин
 • Јавно комунално предузеће „Лисје“, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ , Зрењанин
 • Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана-Шабац“, Шабац
 • Јавно комунално предузеће „Информатика“ за послове из области телекомуникација информатике и наплате комунално-стамбених производа и услуга, Нови Сад
 • Јавно комунално предузеће „Суботицагас“, Суботица
 • Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми, Рума
 • Јавно предузеће „Скијалишта Србије“ Београд
 • Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о., Обреновац
 • „БАС“ - Београдска аутобуска станица а.д., Београд
 • Акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла“, Београд
 • Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад

 

Сектор за ревизију Народне банке Србије, јавних агенција и других корисника јавних средстава

 

 • Народна банка Србије у делу који се односи на коришћење јавних средстава и на пословање са државним буџетом
 • Јавни дуг Републике Србије за 2013. годину
 • Државна лутрија Србије д.о.о., Београд
 • Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Београд

 

(Линк) Фазе ревизија

 UNDP Serbia
Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Овај сајт је израђен уз подршку Владе Краљевине Норвешке и Програма Уједињених нација за
развој
, а у оквиру Програма « Јачање механизама одговорности у области јавних финансија »