kalendar

Kalendar događaja

Zatvori

Vesti i saopštenja

Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

12

februar

Održana radionica “Revizija finansijskih izveštaja političkih subjekata”

12. februar 2018. godina

Delegacija Državne revizorske institucije, koju su činili predsednik i generalni državni revizor, Radoslav Sretenović, član Saveta, Natalija Ćatović i ovlašćeni državni revizori, Žarko Riznić, Zoran Bogosavljević i Snežana Jašić, prisustvovala je radionici na temu revizije finansijskih izveštaja političkih subjekata, održanoj u Podgorici 8. i 9. februara 2018. godine.

Objavljen Zbirni izveštaj o paralelnoj reviziji svrsishodnosti koju su na temu javnih nabavki sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana

05

februar

Objavljen Zbirni izveštaj o paralelnoj reviziji svrsishodnosti koju su na temu javnih nabavki sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana

05. februar 2018. godina

Evropski revizorski sud (ERS) i Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske (VRI Švedske) uspešno su podržali Drugi regionalni projekat paralelne revizije svrsishodnosti sprovedene na temu javnih nabavki. Projekat paralelne revizije svrsishodnosti sproveden je u saradnji Državne revizorske institucije Republike Srbije i vrhovnih revizorskih institucija (VRI) Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova*[1]i Makedonije.[1] *Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

01

februar

Učešće predstavnice Državne revizorske institucije na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

01. februar 2018. godina

Predstavnica Državne revizorske institucije Republike Srbije, Nada Mirković, prisustvovala je regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

31

januar

Sastanak sa predsednikom Revizorskog tela Revizorskog suda Rumunije

31. januar 2018. godina

U prostorijama Državne revizorske institucije, sastali su se danas predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor Radoslav Sretenović i novi predsednik Revizorskog tela pri Revizorskom sudu Rumunije, Lucijan Dan Vladesku.