Kontakt lice zaduženo za saradnju s medijima

Državna revizorska institucija, na sva pitanja novinara, odgovara nakon pisanog zahteva.

Novinari pitanja mogu da pošalju na i-mejl adresu: kancelarija@dri.rs .

Komunikacija putem telefona predstavlja dopunu komunikacije posredstvom i-mejl adrese.

Lice zaduženo za saradnju s medijima:


Vesna Pavlović
tel: +381 11 3042 211
faks: +381 11 3042 234
i-мejl: vesna.pavlovic@dri.rs