Vrhovne revizorske institucije i informacione tehnologije

23. novembar 2015. godina
Vrhovne revizorske institucije i informacione tehnologije

Revizija informacionih sistema je sledeći korak u poboljšanju kvaliteta i obuhvata revizija, rekao je Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije otvarajući dvodnevnu radionicu „Primena INTOSAI priručnika za IT reviziju i iskustva službi za IT podršku u vrhovnim revizorskim institucijama“ koja se održava u Beogradu.

Od 2014. godine tim IT stručnjaka Državne revizorske institucije učestvuje u Globalnom programu Razvojne inicijative INTOSAI za IT reviziju kako bi bili osposobljeni da, u sklopu revizija, sprovode i reviziju informacionih sistema subjekata revizije, naglasio je Sretenović. On je dodao da će IT stručnjaci primenjivati smernice koje je u formi priručnika usvojio INTOSAI.

Naš tim za reviziju informacionih sistema, u sklopu ovog projekta, uspešno privodi kraju prvu pilot reviziju, koju obavlja u sklopu revizije finansijskih izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Tokom rada su koristili propise i smernice date u INTOSAI Priručniku za IT reviziju. Izveštaj koji su sačinili, njihovi nalazi i preporuke su postale sastavni deo Izveštaja o reviziji završnog računa i godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, rekao je Sretenović.

Generalni državni revizor je naglasio da, osim IT revizije, veoma je važna i podrška koju Služba za informacione tehnologije pruža revizorskim timovima.

Ta podrška obuhvata tehničku podršku, integrisani informacioni sistem DRIMS, pomoć prilikom preuzimanja podataka, obradu u IDEA softveru, kao i sistem za praćenje sprovedenih revizija - rešenje koje je razvila i koje održava naša Služba za IT, rekao je Sretenović.

INTOSAI priručnik za IT reviziju, delegacijama iz Računskog suda Slovenije, Državnog ureda za reviziju Hrvatske, Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, Državne revizorske institucije Crne Gore i Državnog zavoda za reviziju Makedonije, predstaviće Pavel Banaš, jedan od autora ovog priručnika, inače predstavnik vrhovne revizorske institucije Poljske.

Radionicu organizuje Državna revizorska institucija uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Unapređenje mehanizma odgovornosti u javnim finansijama“.