Uvodni sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

13. april 2017. godina
Uvodni sastanak EUROSAI Radne grupe za reviziju opština

Delegacija Državne revizorske institucije učestvovala je na uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština održanom u Viljnusu, Litvanija, od 10. do 12. aprila.

Na uvodnom sastanku EUROSAI Radne grupe za reviziju opština, članovi Radne grupe razgovarali su o planu realizacije tri strateška cilja ove EUROSAI Radne grupe, planu rada za period 2017-2019. godine, kao i o drugim značajnim strateškim pitanjima.

Imajući u vidu značaj nadležnosti Institucije za reviziju budžeta lokalnih vlasti, Državna revizorska institucija Republike Srbije je u decembru 2016. godine postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština sa ciljem daljeg razvoja metodologije revizije.

EUROSAI Radna grupa za reviziju opština osnovana je u junu 2016. godine kada je Upravni odbor EUROSAI podržao inicijativu Državne revizorske institucije Litvanije za ujedinjenjem vrhovnih revizorskih institucija koje su zainteresovane za pitanja revizije opština. EUROSAI Radna grupa za reviziju opština ima ukupno 26 VRI članica. Aktivnosti Radne grupe imaju za cilj unapređenje sistema i postupaka revizija opština tako da rezultati revizije donesu pozitivne promene i koristi stanovnicima opština i poreskim obveznicima uopšte.


Sastanak je održan uz podršku projekta "Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama", koji sprovode Državna revizorska institucija i Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a koji je finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).