U Skoplju održana regionalna konferencija posvećena borbi protiv korupcije u javnim nabavkama

13. decembar 2018. godina
U Skoplju održana regionalna konferencija posvećena borbi protiv korupcije u javnim nabavkama

Državni revizor Dragan Golubović učestvovao je na regionalnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv korupcije u javnim nabavkama održanoj u Skoplju, u Makedoniji.

Konferenciju je organizovala Fondacija za otvoreno društvo Srbije u okviru realizacije drugog četvorogodišnjeg projekta koji se bavi borbom protiv korupcije u javnim nabavkama. Projekat se realizuje pod nazivom Balkan Tender Watch i okuplja organizacije građanskog društva sa Zapadnog Balkana koje u svom fokusu imaju borbu protiv korupcije u javnim nabavkama.

Cilj konferencije, koja je okupila predstavnike Fondacijaza otvoreno društvoiz regiona, uz učešće partnerskih organizacija Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Crne Gorei Centra za građanske komunikacije Makedonije, je uspostavljanje saradnje nevladinog sektora sa predstavnicima državnih organa radi proširenja zajedničkih napora u cilju transparentnijeg, odgovornijeg i efikasnijeg trošenju javnih sredstava.

Od 2013. godine organizuju seredovne godišnje regionalne konferencije zainteresovanih aktera o borbi protiv korupcije u javnim nabavkama. Konferencije okupljaju predstavnike državnih organa koji se bave javnim nabavkama i borbom protiv korupcije, organizacije građanskog društva, medije, poslovni sektor i profesionalce iz celog regiona.