Sastanak oficira za vezu VRI Mreže i VRI EU

08. april 2016. godina
Sastanak oficira za vezu VRI Mreže i VRI EU

Oficir za vezu Institucije prisustvovao je, u svojstvu učesnika, sastanku oficira za vezu VRI Mreže (6. aprila) i, u svojstvu aktivnog posmatrača, sastanku oficira za vezu VRI EU (7. aprila), održanim u Rigi, u organizaciji VRI Letonije.

Sastankom oficira za vezu VRI Mreže predsedavala je VRI Bosne i Hercegovine. Na sastanku su, pored VRI članica Mreže, ERS i Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti, prisustvovali i predstavnici partnerskih institucija Mreže - SIGMA, VRI Švedske i VRI Poljske.

Na sastanku Mreže je, između ostalog, razmatran revidirani plan rada Mreže za period od 2016. godine pri čemu su konkretizovane vrste, vreme i domaćini aktivnosti iz navedenog plana, kao i podrška obezbeđena za njihovu realizaciju od strane partnerskih institucija.

Glavna svrha sastanka oficira za vezu VRI EU, kojim je predsedavala VRI Letonije, bila je priprema sastanka Kontakt komiteta, čija će glavna tema biti energetska politika EU i klimatska pitanja. Oficiri za vezu raspravljali su o novim razvojnim promenama i aktivnostima koje bi Kontakt komitet trebalo da razmotri, kao i o izveštajima koje su predstavile radne grupe Kontakt komiteta. Na dnevnom redu bila su i pitanja organizacije i upravljanja vezana za svakodnevni rad Kontakt komiteta.