Predstavnik DRI prisustvovao obuci za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu

13. decembar 2018. godina
Predstavnik DRI prisustvovao obuci za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu

Samostalni savetnik u reviziji Miloš Mandušić pohađao je obuku za predavače za finansijsko upravljanje i kontrolu, održanu u Centru za izuzetnost u finansijama (CEF) od 11. do 13. decembra 2018. godine u Ljubljani.

Neke od tema trodnevne obuke odnosile su se na razvijanje sposobnosti predavanja na zanimljiv način i zadržavanja pažnje publike, neverbalnu komunikaciju, važnost davanja povratnih informacija i stvaranja sigurnog i stimulativnog okruženja za učenje. Kako bi učesnici obuke postali kvalitetni facilitatori, dobili su savete u vezi sa razvijanjem samopouzdanja prilikom razmene znanja.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije, obuci su prisustvovale i kolege iz državnih organa zaduženih za finansijsku kontrolu i reviziju iz regiona.

Prisustvo predstavnika DRI ovoj obuci podržala je Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).