Predsednik DRI sa studentima Ekonomskog fakulteta u Subotici: o transparentnijim i odgovornijim javnim finansijsma

05. decembar 2018. godina
Predsednik DRI sa studentima Ekonomskog fakulteta u Subotici: o transparentnijim i odgovornijim javnim finansijsma

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović predstavio je ulogu DRI u nadzoru nad javnim finansijama na tribini koja je pod nazivom „Otvoreno o korupciji: ka transparentnijim i odgovornijim javnim finansijama“ održana na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Pored dr Pejovića, sa studentima i zainteresovim građanima Subotice na Ekonomskom fakultetu su razgovarali i prof. dr Miroslav Prokopijević iz Instituta za evropske studije i Dragan Dobrašinović, predsednik Koalicije za javni nadzor javnih finansija.

Na tribini je bilo reči i o ekonomskoj ceni korupcije, kao i o učešću građana u borbi protiv korupcije.

Dr Pejović je najavio da će DRI u budućnosti više da se bavi pitanjima koja se direktnije tiču građana, kroz revizije svrsishodnosti, a na teme koje se tiču cene komunalnih usluga, električne energije, usluga predškolskih ustanova.

Prema rečima Miroslava Prokopijevića, korupcija sa sobom nosi dva problema, a to su, moralnopravni iekonomski, a to sve utiče na kvalitet života građana i standard jedne zemlje.

Dragan Dobrašinović je podsetio na to da vlast pripada građanima, kao i na bitne karike u lancu odgovornosti, a u borbi protiv korupcije.

Nakon izlaganja govornika, u diskusiji su učestvovali i prisutni studenti i građani. Neke od tema kojih su se dotakli jesu izveštaj državnih revizora u gradu Subotici, neuspešne privatizacije i nepokratanje odgovornosti za to, reforma pravosuđa, odnos lobiranja i korupcije.

Skup su organizovali Studentski parlament Ekonomskog fakulteta u Subotici i Bečejsko udruženje mladih (BUM).