Političkim strankama uručeni konačni izveštaji o reviziji

27. novembar 2015. godina
Političkim strankama uručeni konačni izveštaji o reviziji

Državna revizorska institucija uručila je danas Srpskoj naprednoj stranci, Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci konačne izveštaje o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2014. godinu.

Socijalističkoj partiji Srbije i Demokratskoj stranci dato je mišljenje sa rezervom, dok je Srpskoj naprednoj stranci dato pozitivno mišljenje.

Revizijom su obuhvaćeni finansijski izveštaji ovih političkih stranaka za 2014. godinu koji su dostavljeni Agenciji za privredne registre, kao i pravilnost poslovanja, takođe za istu godinu.

Nalazi u izveštajima o reviziji zasnovani su isključivo na zvaničnim evidencijama političkih stranaka, dokumentaciji koja je revizorima stavljena na uvid, rekao je Radoslav Sretenović, generalni državni revizor. On je dodao da su revizori koristili i dokaze i podatke Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije, poslovnih banaka, dužnika i poverilaca, kao i podatke iz tekućih revizija jedinica lokalne samouprave koje sprovodi Institucija.

Postupak revizije sproveden kod stranaka je vrlo važan za njihovu finansijsku disciplinu. Revizija će doprineti efikasnijem finansijskom upravljanju i raspolaganju sredstvima stranaka, naglasio je Sretenović.

Državna revizorska institucija započela je reviziju istovremeno u sve tri političke stranke u junu ove godine. Polovinom oktobra, Institucija je strankama najpre uručila nacrte izveštaja o reviziji, dok im je predloge izveštaja o reviziji dostavila polovinom novembra.

Postupci revizije, ocena prikupljenih dokaza i izvođenje revizorskih zaključaka sprovedeni su primenom iste metodologije i istih principa, a forma i struktura izveštaja su istovetne za sve tri političke partije.

Postupak revizije za sve tri političke stranke je izvršen u skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji i Međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI).

Državna revizorska institucija sprovela je reviziju ove tri političke partije na osnovu Programa revizije za 2015. godinu.