Pohvalno je što je Državna revizorska institucija definisana u Ustavu Republike Srbije

30. oktobar 2018. godina
Pohvalno je što je Državna revizorska institucija definisana u Ustavu Republike Srbije

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović rekao je da je pohvalno što je DRI definisana u Ustavu Republike Srbije iako neke evropske zemlje to nisu učinile.

On je na forumu koji je održan pod nazivom “Nezavisna regulatorna tela – struka i politika” podsetio da je Srbija poslednja u Evropi osnovala vrhovnu revizorsku instituciju.

Pejović je naglasio da nema apsolutne nezavisnosti institucija, ali da ih štite Ustav, zakon i standardi.

Državna revizorska institucija je organizaciono nezavisna, u funkcionalnom delu nezavisno planira, sprovodi i izveštava, a revizor je kao pojedinac nezavisan, poručio je dr Pejović.

On je podsetio da je Srbija još 1835. Sretenjskim ustavom predvidela kontrolni organ koji će voditi računa o trošenju novca, što je neka vrsta današnjeg DRI.

Osim generalnog državnog revizora, na današnjoj konferenciji, govorili su i programski direktor BIRODI Zoran Gavrilović, glavni ekonomista Fiskalnog saveta Danko Brčerević, šef pravnog tima CRTA Pavle Dimitrijević i programski direktor Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.

Teme foruma odnosile su se na probleme u radu nezavisnih regulatornih tela, kao i na primere ugrožavanja nezavisnosti i ometanja u radu regulatornih tela. Takođe, bilo je reči io tome kako se struka brani od politike, kao i o odnosu izvršne vlasti prema nezavisnim institucijama.