Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

14. septembar 2020. godina
Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada

Predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović i sekretar Institucije Milena Milinković učestvovali su u video konferenciji koju su zajednički održale Evropska organizacija vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) i Organizacije vrhovnih revizorskih institucija Latinske Amerike i Kariba (OLACEFS) od 9. do 11. septembra 2020. godine u organizaciji Vrhovne revizorske institucije Mađarske pod motom „Pandemija KOVID-19: Jedinstvena prilika za vrhovne revizorske institucije da istaknu uticaj svog rada“.

Trodnevni događaj je započeo svečanim otvaranjem, a onda je usledila plenarna sednica, tokom koje su predstavljene četiri teme: „Perspektiva i mere regiona OLACEFS za globalnu pandemiju KOVID-19“, „Aktivnosti EUROSAI projektne grupe za revizije na temu globalne pandemije KOVID-19“, „Povećanje uticaja i efikasnosti javnog sektora“ i „Upravljanje promenama u doba KOVID-19“.

Tokom drugog dana konferencije održane su panel diskusije i radionice na temu metodologija za povećanje uticaja VRI; uloge VRI u sprovođenju Agende 2030; saradnje VRI sa parlamentom, subjektima revizije, građanima i trećim stranama; saradnje VRI sa javnim tužilaštvom na prevenciji i borbi protiv korupcije; jačanja integriteta u javnom sektoru usred krize KOVID-19; mediji i tehnologija – dodirne tačke VRI, digitalizacije i trećih strana.

Treći i poslednji dan konferencije završen je plenarnom sednicom tokom koje su date završne napomene sa održanih radionica i panel diskusija.

Tema konferencije koja obezbeđuje relevantnost VRI poslužila je kao osnov za žive i detaljne diskusije i korisne stručne debate. Uloga i uticaj VRI, naročito u okolnostima kada zdravlje, prevencija i ljudski životi postaju centralne teme, su pitanja na koja svaka VRI nastoji da pruži odgovor.

EUROSAI je čvrsto posvećena saradnji i komunikaciji sa svim regionima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI). Ova saradnja se ogleda i u održavanju zajedničkih konferencija, koje su upravo i počele sa OLACEFS 2000. godine. Ovogodišnja konferencija bila je deveta u nizu saradnje između VRI Evrope i Južne Amerike.

Trodnevnu konferenciju, na kojoj je učestvovalo 200 stručnjaka – predstavnika VRI iz 56 zemalja Evrope, Južne Amerike i Kariba, organizovala je VRI Mađarske, koja ove godine obeležava 150 godina od svog osnivanja.