Konferencija za novinare - predstavljanje 1000. izveštaja o reviziji

18. oktobar 2018. godina
Konferencija za novinare - predstavljanje 1000. izveštaja o reviziji

Povodom objavljivanja 1000. izveštaja o reviziji, Državna revizorska institucija održaće konferenciju za novinare u petak, 19. oktobra 2018. godine u 12 časova u velikoj sali Medija centra, Terazije 3.

Jubilarni, 1000. izveštaj o reviziji odnosi se na konsolidovane finansijske izveštaje završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Užica za 2017. godinu.

O izveštaju će govoriti dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije.

Po završetku konferencije, izveštaj o reviziji će biti objavljen na sajtu Državne revizorske institucije (www.dri.rs).