Jačanje saradnje DRI i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

03. decembar 2018. godina
Jačanje saradnje DRI i Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) i generalni državni revizor dr Duško Pejović sastao se danas sa dekanom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Branislavom Boričićem i profesorom ovog fakulteta dr Milojkom Arsićem.

Na sastanku je dogovoreno intenziviranje buduće saradnje Državne revizorske institucije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Takođe, razmatrana je i mogućnost potpisivanja sporazuma o zajedničkoj saradnji dve institucije.

Planiramo da unapredimo saradnju sa svim zainteresovanim stranama, među kojima je i akademska zajednica. Saradnja DRI sa relevantnim naučno-obrazovnim ustanovama, pre svih ekonomskim fakultetima, doprinosi unapređenju i pozitivnim promenama u javnom sektoru, naglasio je dr Pejović.